Legea nu este negociabilă, iar aplicarea ei nu este facultativă, la latitudinea celor care sunt îndrituiți să o aplice, ci, mai mult, este obligatorie pentru aceștia.

Dosar: 38/P/2014 (REDESCHIDERE – PCA Brașov)
Instituția: DIICOT Brașov
Termen: nu are

Subsemnatul BOZEȘAN Vlad-Ciprian, având CNP 1xxxxxxxxxxxx, cu CI seria XX, numărul XXXXXX, eliberat de SPCLEP Dxxx, cu domiciliul procesual în Txxxxxxxx, str. xxxxxxxxx nr. xx, cu adresă de email vxxx.bxxxxxx@fara-lege.ro (adresă de email inclusă în semnătura mea electronică), în calitate de parte vătămată,
depun în termenul legal de 20 de zile,
prezenta „CERERE INFORMARE ȘI AUDIERE”.

Vă învederez că v-am notificat deja că mă voi adresa instanțelor de judecată pentru ca prin obligația de a face, să vă oblig să vă conformați prevederilor legale cu privire la informarea și audierea mea, precum și la restul acțiunilor pe care trebuie să le întreprindeți pentru respectarea drepturilor mele.
A. CERERI:

I. Respectarea Legii și a drepturilor mele, ca parte vătămată, a procedurilor obligatorii stabilite de lege în sarcina părților (inclusiv în sarcina procurorilor-magistrați), și a art. 1 din Constituție, și următoarele, pentru a asigura un climat de legalitate în Țara mea. Acest punct, deși este subînțeles, îl subliniez datorită experiențelor mele personale cu unii funcționari publici/ magistrați din raza Curții de Apel Brașov (judecătorie, tribunal, parchete, notari, avocați, polițiști, etc), care au ales de cele mai multe ori să protejeze făptuitorii unor fapte evident i(ne)legale pe care le-am probat fără echivoc. Mai multe detalii puteți găsi și veți găsi pe pagina de internet http://fara-lege.ro (plus clonele acestei pagini), unde sunt expuse aceste fapte, și unde voi adăuga aceste probe ca mijloc de autoapărare.

II. Anularea actelor de procedură și de cercetare penală făcute cu încălcarea Legii. În motivare arăt cum au fost încălcate dispozițiile legii (Codului de Procedură Penală), lege obligatorie pentru orice cetățean din această țară, inclusiv magistrați, conf art. 1 din Constituție. Pentru că nu s-a respectat legea și procedurile, conform art. 64 din Codul de Procedură Penală, aliniat 2, toate probele din dosarul de cercetare penală trebuie refăcute, cu prezența mea la audieri și la actele de procedură, în calitate de parte vătămată, și în calitate de apărător al părții vătămate (eu sunt apărătorul meu, deci legal am dublă calitate).

III. Cer să fiu prezent, atât în calitate de parte vătămată, cât și de apărător al meu, în baza art. 81 și 173 din Codul de Procedură Penală, la orice act de procedură efectuat în acest dosar, așa cum am cerut încă din plângerea penală prealabilă.

IV. Clasarea oricăror ordonanțe, soluții sau rezoluții ale procurorilor făcute cu încălcarea procedurilor și a legilor, încălcări care rezultă inclusiv prin negarea dreptului meu de a fi informat asupra drepturilor mele, prin refuzul de a-mi comunica stadiul anchetelor, prin refuzul de a-mi permite să fiu de față la audierea martorilor și/ sau a făptuitorilor, prin refuzul de a mi se permite să adresez întrebări făptuitorilor, prin refuzul de a propune probe. Dacă voi fi nevoit să cer instanței de judecată, pe calea contenciosului administrativ, să cer să luați măsurile necesare pentru despăgubirea mea, voi face acest lucru, pentru că a fost suficient timpul în care v-ați fi putut îndeplini obligațiile.

V. Extinderea cercetării penale cu aspectele indicate în prezenta, precum și pe baza probelor obținute în urma cercetării reale ale faptelor, efectuată cu respectarea legii, față de cercetarea din prezentul dosar care s-a făcut cu încălcarea legii.

VI. În cazul în care instanța de judecată va aproba cererea mea față de obligația dumneavoastră de a face (redeschiderea cercetării penale), toate cheltuielile făcute dumneavoastră și de colegii dumneavoastră de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Brașov cad în baza legii în sarcina dumneavoastră (articol 1528, aliniat 1, Cod Civil).

VII. Pentru a-mi putea pregăti apărarea vă cer să dispuneți să mi se elibereze copiile pe suport audio ale audierilor făptuitorilor și a martorilor, în baza art. 77 indice 1, aliniate 4-5, din Codul de Procedură Penală, a art. 6.1 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, care face parte din dreptul intern în baza art. 1 liniat 5, respectiv a art. 20 din Constituția României, pentru că nu mi s-a permis să asist la audierea acestora.

VIII. Vă rog să mă informați de numărul dosarului de cercetare penală de la instituția dumneavoastră, dacă acesta există, pentru a putea consulta dosarul de cercetare penală.

IX. VĂ ROG SĂ MĂ INFORMAȚI DACĂ LIPSESC ACTE DIN DOSARUL DE CERCETARE PENALĂ 38/P/2014 ȘI NOUL DOSAR PRIN CARE CER REDESCHIDEREA DOSARULUI VECHI, IAR DACĂ ACESTEA AU FOST SUSTRASE SAU AU FOST ÎMNÂNATE FĂRĂ DREPT UNOR TERȚE PERSOANE, PENTRU A FAVORIZA FĂPTUITORII, VĂ ROG SĂ MĂ INFORMAȚI CINE ESTE CULPABIL SAU VINOVAT, MODUL ÎN CARE LIPSESC/ AU FOST SUSTRASE PROBELE, DATA CERTĂ LA CARE S-A ÎNTÂMPLAT ACEST LUCRU, ȘI CINE A LUAT DIN SEDIUL INSTITUȚIEI DUMNEAVOASTRĂ SAU DIN SEDIUL PARCHETULUI DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL BRAȘOV.

X. Strămutarea dosarului la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba, așa cum s-a cerut inițial prin sesizarea PCA Alba (plângerea penală prealabilă), respectiv de la DIICOT BRAȘOV la DIICOT Albă, cel mai important argument fiind chiar prezenta prin care trebuie să notific DIICOT că va fi chemat în judecată dacă nu vrea să respecte cele mai elementare prevederi ale Codului Penal și cele ale Codului de Procedură Penală, lucru de neînțeles din partea unui Parchet/ Procuraturi, dat fiind faptul că procurorii în general se ocupă cu respectarea, instrumentarea și apărarea prevederilor legii penale.

XI. Refacerea urmăririi penale cu respectarea legii, în fapt efectuarea unei cercetări penale care lipsește la acest moment.

XII. Întregirea probatoriului.

XIII. Dacă nota atașată de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Brașov, atașată, conține o informație falsă (dezinformare în scopul de a proteja interesele făptuitorilor), vă rog să cercetați în ce mod, din ce cauză și de ce cei de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Brașov au ales să mintă. Dacă în schimb întradevăr ați fost investiți legal cu instrumentarea acestui dosar, vă rog să mă informați de stadiul anchetei, de măsurile pe care le-ați luat, inclusiv de a mă informa asupra drepturilor mele și următoarele.

XIV. Să confirmați de primire la orice act de procedură pe care vi-l remit în condițiile legii, pentru a nu ajunge în situația penibilă să vă afișez pe ușa sediului dumneavoastră, în condițiile legii, orice act de procedură. Până la acel moment, vă voi cita prin publicitate, pe pagina de internet http://fara-lege.ro

XV. Informarea instituțiilor statului asupra posibilului abuz de drept/ trafic de influență la nivelul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Brașov.
B. MOTIVARE:

Din data certă de 06 noiembrie 2016, dosarul de cercetare penală 38/p/2014, a cărui redeschidere am cerut-o, se află, conform procurorului general de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Brașov, în posesia dumneavoastră, spre competenta dumneavoastră soluționare. Deși v-am întrebat de mai multe ori prin poștă electronică (email), prin mesaje electronice și adrese, cu respectarea condițiilor impuse de lege (nume, prenume, cod numeric personal, adresă, adresă de poștă electronică – email, semnate electronic cu semnătura mea electronică extinsă – certificat digital – valabilă și validă la data semnării), până acum nu am primit nici un răspuns de la DIICOT Brașov/ DIICOT România. Acestea fiind faptele, nu-mi rămâne decât să cer prin intermediul instanțelor de judecată să vă oblige să respectați legea (inclusiv cea penală), pe cheltuiala proprie, pentru a redeschide dosarul 38/P/2014 în baza noilor porbe obținute de mine în cursul anului 2015 (deci după ce dosarul 38/P/2014 a fost închis în anul 2014!).

Este evident că în prima fază, a așa-zisei cercetări penale, mi s-au încălcat și cele mai elementare drepturi, începând cu dreptul de a fi informat asupra drepturilor mele prevăzute de lege. Din aceste motive de procedură nelegală (ca temeiuri legale de nelegalitate a cercetării penale – încălcări ale legii – detaliate mai jos), dar și din motivele de fond, consider că demersurile efectuate pentru mușamalizarea dosarului 38/P/2014, în loc de eforturi depuse pentru redeschiderea dosarului 38/P/2014, sunt nule de drept și trebuie efectuate cu respectarea legii, de o instituție asupra căreia nu planează nici o urmă de îndoială sau de suspiciune rezonabilă (pe baza unor indicii temeinice – conduita fără respectarea legii de până la acest moment).
C. ÎN DREPT:

I. PENTRU COMUNICARE:
Articolul 81, aliniat 1, litera d) Cod de Procedură Penală, articolul 257 aliniat 1 Cod Procedură Penală, articolul 259 aliniat 13, Cod Procedură Penală, articolul 262 Cod Procedură Penală, articolul 289 aliniat 5 Cod Procedură Penală
II. Cod Procedură Penală:

Art. 64 – Mijloacele de proba
Mijloacele de proba prin care se constata elementele de fapt ce pot servi ca proba sunt: declaratiile invinuitului sau ale inculpatului, declaratiile partii vatamate, ale partii civile si ale partii responsabile civilmente, declaratiile martorilor, inscrisurile, inregistrarile audio sau video, fotografiile, mijloacele materiale de proba, constatarile tehnico-stiintifice, constatarile medico-legale si expertizele.
Mijloacele de proba obtinute in mod ilegal nu pot fi folosite in procesul penal.

Art. 76 – Explicatii prealabile
Organul de urmarire penala sau instanta de judecata ARE OBLIGATIA SA CHEME, spre a fi ascultate, persoana care a suferit o vatamare prin infractiune, precum si persoana civilmente responsabila.
Inainte de ascultare, persoanei vatamate i se pune in vedere ca poate participa in proces ca parte vatamata, iar daca a suferit o paguba materiala sau o dauna morala, ca se poate constitui parte civila. De asemenea, i se atrage atentia ca declaratia de participare in proces ca parte vatamata sau de constituire ca parte civila se poate face in tot cursul urmaririi penale, iar in fata primei instante de judecata, pana la citirea actului de sesizare.

Art. 77^1 – Modalitati speciale de ascultare a partii vatamate si a partii civile
In cazul in care poate fi periclitata viata, integritatea corporala sau libertatea partii vatamate ori a partii civile sau a rudelor apropiate ale acesteia, procurorul ori, dupa caz, instanta de judecata poate incuviinta ca aceasta sa fie ascultata fara a fi prezenta fizic la locul unde se afla organul care efectueaza urmarirea penala sau, dupa caz, in locul in care se desfasoara sedinta de judecata, prin intermediul mijloacelor tehnice prevazute in alineatele urmatoare.
La solicitarea organului judiciar sau a partii vatamate ori a partii civile ascultate in conditiile prevazute in alin. 1, la luarea declaratiei poate participa un consilier de protectie a victimelor si reintegrare sociala a infractorilor, care are obligatia de a pastra secretul profesional cu privire la datele de care a luat cunostinta in timpul audierii. Organul judiciar are obligatia sa aduca la cunostinta partii vatamate sau a partii civile dreptul de a solicita audierea in prezenta unui consilier de protectie a victimelor si reintegrare sociala a infractorilor.
Partea vatamata sau partea civila poate fi ascultata prin intermediul unei retele video si audio.
In cursul judecatii, partile si aparatorii acestora pot adresa intrebari, in mod nemijlocit, partii vatamate sau partii civile ascultate in conditiile alin. 1-3. Intrebarile se pun in ordinea prevazuta in art. 323 alin. Presedintele completului respinge intrebarile care nu sunt utile si concludente judecarii cauzei.
Declaratia partii vatamate sau a partii civile, ascultata in conditiile aratate in alin. 1-3, se inregistreaza prin mijloace tehnice video si audio si se reda integral in forma scrisa, fiind semnata de organul judiciar, de partea vatamata sau partea civila ascultata, precum si de consilierul de protectie a victimelor si reintegrare sociala a infractorilor prezent la ascultarea acesteia, depunandu-se la dosarul cauzei.
Suportul pe care a fost inregistrata declaratia partii vatamate sau a partii civile, in original, sigilat cu sigiliul parchetului ori, dupa caz, al instantei de judecata, se pastreaza la sediul acestora.
Dispozitiile art. 75-77 si ale art. 865 se aplica in mod corespunzator.

Art. 81
Drepturile persoanei vătămate
(1)În cadrul procesului penal, persoana vătămată are următoarele drepturi:
a) dreptul de a fi informată cu privire la drepturile sale;
b) dreptul de a propune administrarea de probe de către organele judiciare, de a ridica excepţii şi de a pune concluzii;
c) dreptul de a formula orice alte cereri ce ţin de soluţionarea laturii penale a cauzei;
d) dreptul de a fi informată, într-un termen rezonabil, cu privire la stadiul urmăririi penale, la cererea sa expresă, cu condiţia de a indica o adresă pe teritoriul României, o adresă de poştă electronică sau mesagerie electronică, la care aceste informaţii să îi fie comunicate;
e) dreptul de a consulta dosarul, în condiţiile legii;
f) dreptul de a fi ascultată;
g) dreptul de a adresa întrebări inculpatului, martorilor şi experţilor;
g1) dreptul de a beneficia în mod gratuit de un interpret atunci când nu înţelege, nu se exprimă bine sau nu poate comunica în limba română;
h) dreptul de a fi asistată de avocat sau reprezentată;
i) dreptul de a apela la un mediator, în cazurile permise de lege;
j) alte drepturi prevăzute de lege.
(2) Persoana care a suferit o vătămare fizică, materială sau morală printr-o faptă penală pentru care acţiunea penală se pune în mişcare din oficiu şi care nu doreşte să participe la procesul penal trebuie să înştiinţeze despre aceasta organul judiciar, care, dacă apreciază necesar, o va putea audia în calitate de martor.

Art. 173 – Asistenta celorlalte parti
Aparatorul partii vatamate, al partii civile si al partii responsabile civilmente are dreptul sa asiste la efectuarea oricarui act de urmarire penala care implica audierea sau prezenta partii careia ii asigura apararea si poate formula cereri si depune memorii.
In cursul judecatii, aparatorul exercita drepturile partii pe care o asista.
Cand organul judiciar apreciaza ca din anumite motive partea vatamata, partea civila sau partea responsabila civilmente nu si-ar putea face singura apararea, dispune din oficiu sau la cerere luarea masurilor pentru desemnarea unui aparator.
III. Legea 554/2004:

Articolul 2, aliniat 1, litera h): „Nesoluționare în termenul legal a unei cereri – faptul de a nu răspunde solicitantului în termen de 30 de zile de la înregistrarea cererii, dacă prin lege nu se prevede alt termen;”

Articolul 7, aliniat 5: „În cazul acțiunilor introduse de prefect, Avocatul Poporului, Ministerul Public, Agenția Națională a Funcționarilor Publici sau al celor care privesc cererile persoanelor vătămate prin ordonanțe sau dispoziții din ordonanțe, precum și în cazurile prevăzute la art. 2 alin. (2) și la art. 4 nu este obligatorie plângerea prealabilă.”

Articolul 2, aliniat 2: „Se asimilează actelor administrative unilaterale și refuzul nejustificat de a rezolva o cerere referitoare la un drept sau la un interes legitim ori, după caz, faptul de a nu răspunde solicitantului în termenul legal.”

Articolul 8, aliniat 1: „Persoana vătămată într-un drept recunoscut de lege sau într-un interes legitim printr-un act administrativ unilateral, nemulțumită de răspunsul primit la plângerea prealabilă sau care nu a primit niciun răspuns în termenul prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. h), poate sesiza instanța de contencios administrativ competentă, pentru a solicita anularea în tot sau în parte a actului, repararea pagubei cauzate și, eventual, reparații pentru daune morale. De asemenea, se poate adresa instanței de contencios administrativ și cel care se consideră vătămat într-un drept sau interes legitim al său prin nesoluționarea în termen sau prin refuzul nejustificat de soluționare a unei cereri, precum și prin refuzul de efectuare a unei anumite operațiuni administrative necesare pentru exercitarea sau protejarea dreptului sau interesului legitim.”

Articolul 11: “Termenul de introducere a acțiunii
(1) Cererile prin care se solicită anularea unui act administrativ individual, a unui contract administrativ, recunoașterea dreptului pretins și repararea pagubei cauzate se pot introduce în termen de 6 luni de la:
[…]
c) data expirării termenului de soluționare a plângerii prealabile, respectiv data expirării termenului legal de soluționare a cererii;”

Articolul 10: „Instanța competentă
(1) Litigiile privind actele administrative emise sau încheiate de autoritățile publice locale și județene, precum și cele care privesc taxe și impozite, contribuții, datorii vamale, precum și accesorii ale acestora de până la 500.000 de lei se soluționează în fond de tribunalele administrativ-fiscale, iar cele privind actele administrative emise sau încheiate de autoritățile publice centrale, precum și cele care privesc taxe și impozite, contribuții, datorii vamale, precum și accesorii ale acestora mai mari de 500.000 de lei se soluționează în fond de secțiile de contencios administrativ și fiscal ale curților de apel, dacă prin lege organică specială nu se prevede altfel.
(2) Recursul împotriva sentințelor pronunțate de tribunalele administrativ-fiscale se judecă de secțiile de contencios administrativ și fiscal ale curților de apel, iar recursul împotriva sentințelor pronunțate de secțiile de contencios administrativ și fiscal ale curților de apel se judecă de Secția de contencios administrativ și fiscal a Înaltei Curți de Casație și Justiție, dacă prin lege organică specială nu se prevede altfel.
(3) Reclamantul se poate adresa instanței de la domiciliul său sau celei de la domiciliul pârâtului. Dacă reclamantul a optat pentru instanța de la domiciliul pârâtului, nu se poate invoca excepția necompetenței teritoriale.”

Articolul 18: „Soluțiile pe care le poate da instanța
(1) Instanța, soluționând cererea la care se referă art. 8 alin. (1), poate, după caz, să anuleze, în tot sau în parte, actul administrativ, să oblige autoritatea publică să emită un act administrativ, să elibereze un alt înscris sau să efectueze o anumită operațiune administrativă.”
IV. Cod Civil:

Articolul 1528: „Executarea obligaţiei de a face
(1) În cazul neexecutării unei obligaţii de a face, creditorul poate, pe cheltuiala debitorului, să execute el însuşi ori să facă să fie executată obligaţia.
(2) Cu excepţia cazului în care debitorul este de drept în întârziere, creditorul poate să exercite acest drept numai dacă îl înştiinţează pe debitor fie odată cu punerea în întârziere, fie ulterior acesteia.”

Articolul 1523: „Întârzierea de drept în executarea obligaţiei
(1) Debitorul se află de drept în întârziere atunci când s-a stipulat că simpla împlinire a termenului stabilit pentru executare produce un asemenea efect.
(2) De asemenea, debitorul se află de drept în întârziere în cazurile anume prevăzute de lege, precum şi atunci când:
a) obligaţia nu putea fi executată în mod util decât într-un anumit timp, pe care debitorul I-a lăsat să treacă, sau când nu a executat-o imediat, deşi exista urgenţă;
b) prin fapta sa, debitorul a făcut imposibilă executarea în natură a obligaţiei sau când a încălcat o obligaţie de a nu face;
c) debitorul şi-a manifestat în mod neîndoielnic faţă de creditor intenţia de a nu executa obligaţia sau când, fiind vorba de o obligaţie cu executare succesivă, refuză ori neglijează să îşi execute obligaţia în mod repetat;
d) nu a fost executată obligaţia de a plăti o sumă de bani, asumată în exerciţiul activităţii unei întreprinderi;
e) obligaţia se naşte din săvârşirea unei fapte ilicite extracontractuale.
(3) În cazurile prevăzute la alin. (1) şi (2), dacă obligaţia devine scadentă după decesul debitorului, moştenitorii acestuia nu sunt în întârziere decât după trecerea a 15 zile de la data la care creditorul i-a notificat sau, după caz, de la data notificării curatorului desemnat în condiţiile Art. 1136.
(4) Cazurile în care debitorul se află de drept în întârziere trebuie dovedite de creditor. Orice declaraţie sau stipulaţie contrară se consideră nescrisă.”

Temeiurile legale deja invocate în prezentul dosar.
ATAȘAMENTE:

  1. Adresă Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Brașov prin care mi se comunică că a fost investit DIICOT Brașov cu acest dosar. Dacă este o minciună în comunicarea PCA Brașov, eu nu am nici o vină. Dacă întradevăr DIICOT Brașov se ocupă de acest dosar, dânșii poartă răspunderea. adresa_PCA_Brasov

Toate înscrisurile și actele invocate se află deja la dosarul de cercetare penală de la PCA Brașov. Acestea le voi publica, cu respectarea Legii, online, pentru a putea fi înțeleasă această plângere, ca ultim mijloc legal de autoapărare împotriva încălcărilor legii făptuite contra mea și a drepturilor mele, conform prevederilor noului cod penal.
10 martie 2016
BOZEȘAN Vlad-Ciprian*

*notă: Înscris semnat electronic cu semnătura mea electronică extinsă (certificat digital), care conține datele mele personale și a fost eliberată în condițiile legii de DIGISIGN SA căruia i-am achitat onorariul.—
Semnătura mea electronică este opozabilă terților, deci și autorităților române, și consider în baza legii că acest înscris este semnat legal.—
Pentru validarea acestei semnături la data semnării prezentei, vă rog urmați procedurile interne, cele definite de statul Român sau cele de pe pagina de internet a emitentului semnăturii, lipsa de procedură în privința validării semnăturii nefiindu-mi opozabilă, culpa nefiind a mea (lipsa de procedură nefiind a mea).—
DOMNULUI PROCUROR ȘEF AL DIICOT BRAȘOV ȘI DIICOT ROMÂNIA