despre cum procurorii ajută făptuitorii prin tergiversarea comunicării actelor de procedură într-o încercare de a decădea partea vătămată de la acțiune

Numitul “Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov”, cu ultima adresă cunoscută în b-dul Eroilor nr. 1, corp B, Braşov, jud. Braşov, prin prezenta i se comunică în termenul legal, prin poștă electronică – a treia oară, și prin publicitate (online):

Să comunice numitului BOZEȘAN Vlad-Ciprian actele de procedură cerute de acesta din dosarul 7246/P/2014 pe care numitul “Parchet de pe lângă Judecătoria Brașov” refuză să le comunice.

Aceste acte de procedură au mai fost cerute în 5 (cinci) rânduri, la data de 05.11.2014, 31.10.2014, 24.10.2014, 11.10.2014 și la data de 30.09.2014 prin intermediul poștei electronice, în condițiile art. 81, pct. 1, lit. d) Cod de Procedură Penală, art. 257 pct. 1 Cod Procedură Penală, art. 259 pct. 13, Cod Procedură Penală, art. 262 Cod Procedură Penală, art. 289 pct. 5 Cod Procedură Penală.

De asemenea v-au fost cerute aceste acte atât prin poșta electronică cât și prin recomandată, la domiciliul procesual,pentru că din motive obiective numitul BOZEȘAN Vlad-Ciprian nu poate să se deplaseze la Brașov de la Timișoara doar pentru comunicarea acestor acte.

Singurul motiv pentru care numitul Parchet de pe lângă Judecătoria Brașov nu dorește comunicarea acestor acte, care fac parte din succesiunea după Toma ISTRATI, dezbătută la Judecătoria Brașov, în dosarele 31167/197/2010 și 8172/197/2014, numitul mandatar neavocat nu o poate bănui decât a fi același comportament de ascundere a faptelor din succesiunea lui Toma ISTRATI pe care l-a și îl mai folosește Judecătoria Brașov, pentru a acoperi faptele vădit penale ale făptuitorilor pârâți care sunt protejați la nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Brașov și a Judecătoriei Brașov (care ar judeca inclusiv soluțiile procurorilor de la numitul Parchet, astfel închizându-se cercul ascunderii faptelor denunțate).

Date fiind termenele de decădere referitoare la contestarea soluțiilor procurorilor, de asemenea date fiind daunele ireparabile pe care anumite soluții ijnuste le pot aduce părților precum și în interesul Legii și a Drepturilor garantate de Coduri, Constituție și de Tratatele Internaționale din care România face parte, vă rog să respectați Legea și să comunicați actele cerute.

Prezenta citare prin publicitate (comunicare) este afișată atât online la adresa de internet http://fara-lege.ro/publicitate-legala/cerere-pentru-comunicarea-actelor-de-procedura/ și este (re)transmisă pe adresa de poștă electronică a D-vs. și a unor terți.

Înțeleg să folosesc aceste comunicări și cereri legale pentru eventuala recuperare a prejudiciilor cauzate de întârzierile provocate de D-vs. și a interzicerii unor drepturi fundamentale ale mele și ale mandantei mele, cu încălcarea Legii, prin orice mijloc permis de Lege.

Voi pune la dispoziția oricărei autorități email-urile (mesajele electronice) trimise până acum, inclusiv headerele care arată clar că aceste mesaje au fost trimise .

Cu stimă și respect,
BOZEȘAN Vlad-Ciprian

 

UPDATE 11.12.2014

La data de 10.11.2014 am trimis un înscris la dosarul 31167/197/2010 care judecat în regim de urgență admite falsul comis de făptuitori. Fiind dosarul pe rol, nu voi arăta care este conținutul înscrisului.

La data de 11.11.2014 s-au întâmplat două lucruri:

  1. În dosarul 8172/197/2014 instanța a refuzat ajutorul judiciar la ratele taxei de timbru pusă în sarcina reclamantei i deși reclamanta nu a plătit nici o rată din acesastă taxă de timbru și nici nu are cum plăti în următoarele 48 de luni de trei ori venitul ei, instanța a stabilit un termen în dosar, fără a se fi ieșit din faza regularizării.

    Scopul clar al instanței este de a respinge acțiunea pentru ca pârâții să poată invoca puterea lucrului judecat, deși instanța, în lipsa timbrării nu este investită, încă, cu judecarea cauzei; sau cel de a suspenda acțiunea pentru ca aceasta să nu poată fi repusă pe rol și în șase luni să se perime, conform Codului de Procedură Civilă. Acest scop este clar în favoarea pârâților și a chemaților în garanție, dintre care un chemat în garanție este judecătorul recuzat, doamna Anca MEROIU, colegă a instanței de la Judecătoria Brașov (judecătorie de care aparține și Parchetul acesta care refuză comunicarea actelor de procedură).

  2. Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov a refuzat prin email să trimită actele de procedură cerute în condițiile Codului de Procedură Penală, motivând că ar fi trebuit să fiu lipsit de libertate pentru a mi se comunica prin email aceste acte de procedură, și mai mult, în bătaie de joc, a admis o cerere pe care nu am făcut-o, anume de a efectua copii după dosarul de urmărire penală.

    Prim procurorul DOMINTE Ciprian Vasile invocă art. 257 al. 2, pentru a arăta că nu se poate efectua transmiterea actelor de procedură, ignorând complet punctul 5 al aceluiași articol din Codul de Procedură Penală care arată clar că se pot transmite actele de procedură cu acordul expres al părții, acord pe care l-am dat numitului Parchet de pe lângă Judecătoria Brașov prin mesaj electronic (email) semnat cu semnătură electronică emisă de DIGISIGN S.A., deci acceptată de Ministerul Justiției.

    Singurele alternative sunt ori că prim procurorul este incompetent – ceea ce nu cred, ori că prin rea voință și credință dorește să ascundă faptele făptuitorilor, favorizându-i prin eliminarea căilor de acțiune a părții vătămate.

    Culmea este că în lipsa comunicării acestor acte de procedură nici măcar nu știu exact și cu certitudine la ce se referă dosarul de urmărire penală de mai sus, de aceea insist să îmi fie comunicate actele de procedură, inclusiv prin Poșta Română sau prin curier, la această dată ÎNCĂ NEFIIND COMUNICATE, eu, de bună credință efectuând toate demersurile legale pentru a-mi fi comunicate aceste acte de procedură.

Sper ca onor prim procuror să comunice aceste acte pentru a-i putea depune plângerea împotriva procurorului de caz, știind clar că folosirea de acte false este o infracțiune, iar lipsirea de libertate pe acte caduce și false agravează fapta protejată, după cum se vede, de parchet.

Și pe această cale anunț Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov că i-am răspuns la emailul neserios și neîntemeiat, iar ca urmare doresc să răspundă acestui ultim email trimis ieri, 11.11.2014, și rog Parchetul numit să comunice până la urmă actele de procedură, sau să răspundă de ce ignoră Legea.

“Coincidența” de mai sus face parte unui șir lung de “coincidențe” din succesiunea lui Toma ISTRATI, coincidențe care mie personal îmi creează impresia unui grup de interese din cadrul Judecătoriei Brașov care protejează pârâții și făptuitorii. Am certudinea că la o investigare mai atentă a relațiilor celor implicați și a acestor “coincidențe” se va dovedi bănuiala mea. Doar dacă se dorește. Dacă nu, voi continua prin toate mijloacele legale să caut adevărul, chiar dacă îmi este mult mai greu decât organelor abilitate care nu iau nici o măsură.

Mulțumesc numitului Parchet.
BOZEȘAN Vlad-Ciprian