NOTIFICARE

Subsemnatul BOZEȘAN Vlad-Ciprian, cu C.N.P. 1770919354768, du domiciliul procesual in Timișoara, str. Bujorilor 4, —
prin prezenta îl notific pe clientul D-vs. Nicușor-Viorel DAN să părăsească imobilul din str. Hărmanului 11, corp C2, scara B, apt. 12, Brașov, județ Brașov—
pe care îl ocupă ilegal.—

În același timp, îl somez să-mi predea cheile imobilului.–

Vă arăt că dețin procură specială de la moștenitoarea de drept, rezervatară, a defunctului proprietar, deci conform Codului Civil (deci a Legii), până la soluționarea litigiului succesoral, doar eu am drept de folosință a imobilului, în baza art. Art. 975, 1125 Noul Cod Civil/  art. 653  Vechiul Cod Civil aplicabil.

Aveți cinci zile (art. 1.038 Noul Cod de Procedură Civilă) să vă conformați.

Se consideră comunicată, prin email și afișare pe internet la: http://fara-lege.ro/notificare-nicusor-viorel-dan-parasire-imobil/

Semnat electronic, cu semnătura mea extinsă (certificat digital). În baza legii.

O zi minunată.