Pentru transparența invocată atât de des de societatea română, și de sistemul judiciar, pentru respectatea legii și a evidenței, îmi permit să public soluțiile procurorilor, acestea putând fi folosite ca jurisprudență de cei interesați, chiar dacă nu sunt eu de acord cu ele.

“Legea nu este negociabilă, iar aplicarea ei nu este facultativă, la latitudinea celor care sunt îndrituiți să o aplice, ci, mai mult, este obligatorie pentru aceștia.”
BOZEȘAN Vlad-Ciprian
* aforism inspirat de art. 1, alin 5 din Constituția României

Dosar: 596/P/2015 (PCA Brașov)
Instanța: Curtea de Apel Brașov
Termen: nu are

Subsemnatul BOZEȘAN Vlad-Ciprian, având CNP 1770919354768, cu CI seria HD, numărul 417133, eliberat de SPCLEP Deva, cu domiciliul procesual în Timișoara, str. Bujorilor nr. 4, cu adresă de email vlad.bozesan@fara-lege.ro (adresă de email inclusă în semnătura mea electronică), în calitate de parte vătămată,
depun în termenul legal de 20 de zile,
prezenta plângere împotriva ordonanței procurorului general Sorin VASILACHE, de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Brașov, prin care se menține soluția dată de primul procuror de caz Camelia DUMITRESCU, cu încălcarea legii, a evidenței și a drepturilor mele garantate de legea internă și internațională, de clasare a plângerii mele penale, prin ignorarea faptelor, a probelor, a hotărârilor instanțelor de judecată, a declarațiilor făptuitorilor, fiind un adevărat ajutor dat făptuitorilor.

* Notă I: codurile numerice personale ale celor numiți în prezenta (acolo unde sunt cunoscute), nu sunt publicate pe internet, ci doar în sesizarea transmisă Curții de Apel Brașov, pentru a respecta Legea. Numele și restul de date publice, publicate inclusiv de autoritățile statului, sunt cuprinse în prezenta pentru clarificare și pentru a înlătura orice confuzie sau echivoc.

** Notă II: nu am studii juridice și nu am alt apărător decăt pe mine. Ca cetățean al acestei Țări nu înțeleg de ce după ce pun la dispoziția magistraților dovezi clare ale încălcării legii, aceștia aleg să ignore faptele evident penale ale făptuitorilor, iar prin nerespectarea legilor acestei țări să exonereze făptuitorii de consecințele faptelor lor, astfel încât să aducă atingere atât Statului de Drept, cât și a drepturilor părții vătămate, care parte vătămată este obligată la plata unei sume de bani pentru că i-au fost încălcate drepturile. Este absurd.

Lipsa studiilor mele juridice nu mă absolvă de necunoașterea legii, tot trebuie și îmi doresc să o respect, dar nici nu poate permite celor cu studii juridice să-mi încalce drepturile, sau să permită făptuitorilor să încalce legea în contra mea sau familiei mele, la adăpostul protecției sau neglijenței autorităților. Invoc aplicarea strictă a art. 1, aliniat 5 din Constituția României.

*** Notă III: Sunt obligat să public această plângere împotriva ordonanței prim-procurorului de menținere a ordonanței de clasare dată de primul procuror de caz, ca măsură de auto-apărare, și denunț fapte penale evidente, în accepțiunea Codului Penal. Doresc, după mai mult de cinci ani de dezbatere succesorală, în care familia mea a fost grav afectată, mai ales mama mea, prin măsuri abuzive, ca făptuitorii să fie pedepsiți pentru toate faptele lor, pentru acțiunile lor coordonate timp de mai mult de zece ani, și într-un final să se ajungă la finalizarea dezbaterii succesorale pentru ca familia mea, mama mea, bunicul meu, să ne găsim pacea, fiecare acolo unde este.

Este absurd că în acest moment, pentru că făptuitorii și complicii lor nu au reușit în mod legal să își împlinească frauda, au suspendat dosarele de dezbatere succesorală (decizii ale aceluiași magistrat contradictorii în același dosar), iar pe partea penală au primit soluții de neîncepere a urmăririi penale pe bandă rulantă, de la aceeași “magistrați”. Aceste aspecte nu fac parte din prezentul dosar, dar arată fără echivoc că primul procuror care a instrumentat acest dosar – doamna procuror Camelia DUMITRESCU – este cel puțin părtinitor în favoarea făptuitorilor, sau are interese proprii în acest dosar…

 

SYNOPSIS: pentru a se ascunde acest imobil (tăinui), deci pentru a nu declara acest imobil la calcului masei succesorale, făptuitoarea Alăxăndrina ISTRATI (în fapt CHIOSEAUA), a transferat fictiv în anul 2011 proprietatea imobilului pe numele fiului ei, Nicușor-Viorel DAN, printr-un contract de vânzare cumpărare, act solemn și autentificat la notarul public, în contract stipulând o sumă derizorie, mult mai mică decât valoarea certă a terenului, și care nu include valoarea garajului și a imobilului renovat în anul 2010 și pe banii ADMINISTRAȚIA FONDULUI pentru MEDIU (prin programul “Casa Verde”).

 

A. CERERI:

I. Respectarea Legii și a drepturilor mele, ca parte vătămată, a procedurilor obligatorii stabilite de lege în sarcina părților (inclusiv în sarcina procurorilor-magistrați), și a art. 1 din Constituție, și următoarele, pentru a asigura un climat de legalitate în Țara mea. Acest punct, deși este subînțeles, îl subliniez datorită experiențelor mele personale cu unii funcționari publici/ magistrați din raza Curții de Apel Brașov (judecătorie, tribunal, parchete, notari, avocați, polițiști, etc), care au ales de cele mai multe ori să protejeze făptuitorii unor fapte evident i(ne)legale pe care le-am probat fără echivoc. Mai multe detalii puteți găsi și veți găsi pe pagina de internet http://fara-lege.ro (plus clonele acestei pagini), unde sunt expuse aceste fapte, și unde voi adăuga aceste probe ca mijloc de autoapărare.

II. Anularea actelor de procedură și de cercetare penală făcute cu încălcarea Legii. În motivare arăt cum au fost încălcate dispozițiile legii (Codului de Procedură Penală), lege obligatorie pentru orice cetățean din această țară, inclusiv magistrați, conf art. 1 din Constituție. Pentru că nu s-a respectat legea și procedurile, conform art. 64 din Codul de Procedură Penală, aliniat 2, toate probele din dosarul de cercetare penală trebuie refăcute, cu prezența mea la audieri și la actele de procedură, în calitate de parte vătămată, și în calitate de apărător al părții vătămate (eu sunt apărătorul meu, deci legal am dublă calitate).

III. Cer să fiu prezent, atăt în calitate de parte vătămată, cât și de apărător al meu, în baza art. 81 și 173 din Codul de Procedură Penală, la orice act de procedură efectuat în acest dosar, așa cum am cerut încă din plângerea penală prealabilă.

IV. Clasarea Ordonanței din data de 27.11.2015 a doamnei procuror Camelia DUMITRESCU.

V. Clasarea Ordonanței din 02.02.2016 a domnului procuror general VASILACHE Sorin.

VI. Extinderea cercetării penale cu aspectele indicate în prezenta, precum și pe baza probelor obținute în urma cercetării reale ale faptelor, efectuată cu respectarea legii, față de cercetarea din prezentul dosar care s-a făcut cu încălcarea legii.

VII. Anularea cheltuielilor de 30 lei puse în sarcina mea, pentru că nu a existat o cercetare penală LEGALĂ.

VIII. Pentru a-mi putea pregăti apărarea vă cer să dispuneți să mi se elibereze copiile pe suport audio ale audierilor făptuitorilor și a martorilor, în baza art. 77 indice 1, aliniate 4-5, din Codul de Procedură Penală, a art. 6.1 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, care face parte din dreptul intern în baza art. 1 liniat 5, respectiv a art. 20 din Constituția României, pentru că nu mi s-a permis să asist la audierea acestora.

IX. Strămutarea dosarului la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba, așa cum s-a cerut inițial prin sesizarea PCA Albă (plângerea penală prealabilă).

X. Refacerea urmăririi penale cu respectarea legii, în fapt efectuarea unei cercetări penale care lipsește la acest moment.

XI. Întregirea probatoriului.

XII. Informarea instituțiilor statului asupra posibilului abuz de drept/ trafic de influență la nivelul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Brașov.

 

B. FĂPTUITORI:

I. Notar public BOGDAN Viorica, cu sediul B.N.P. în mun. Brașov, str. Zizinului nr. 17, bl. 8, scara B, apt. 1

II. Alăxăndrina ISTRATI (fostă CHIOSEAUA) cu domiciliul în Brașov, str. Hărmanului 11B, corp C2, apt. 07.

III. Nicușor-Viorel DAN cu domiciliul în Brașov, str. Hărmanului 11B, corp C2, apt. 07.

 

C. SCURT ISTORIC AL IMOBILULUI:

Din acest istoric se poate vedea clar că imobilul nu a fost niciodată al făptuitoarei Alăxăndrina CHIOSEAUA, care a devenit ISTRATI în urma căsătoriei fictive fără scop familial (acest aspect este arătat în altă parte) cu bunicul meu, Toma ISTRATI, până la donația mascată în contract de vânzare-cumpărare simulat, la data de 27.01.2005, de unde rezultă falsul declaraților acesteia că a primit „înapoi” acest imobil, pe care bunicul meu L-A PLĂTIT!! Din banii primiți de Nicolae DAN, o parte i-au revenit făptuitoarei Alăxăndrina ISTRATI care și-a achiziționat apartamentul din str. Hărmanului 11B, corp C2, apt. 7, Brașov. Ba „a primit înapoi” vila din str. Toporașului (deci contractul din data de 27.01.2005 este în fapt o donație!), ba a „plătit” acest imobil (deci nu e donație, dar atunci nu avea cum să fi primit înapoi acest imobil care nu a fost nici o zi a dânsei), nici dânsa nu mai știe ce minciună să spună…

Făptuitoarea Alxăndrina ISTRATI (CHIOSEAUA) a primit imobilul de la bunicul meu, Toma ISTRATI, ca donație – premiu pentru serviciile prestate de făptuitoare către bunicul meu de-a lungul timpului, aceasta fiind menajera și omul bun la toate ținut de bunicul meu. Povestea este simplă: bunicul meu a achiziționat acest imobil, de la fostul soț al făptuitoarei, Nicolae DAN, de care făptuitoarea era deja divorțată la momentul la care Nicolae DAN (tatăl lui Nicușor Viorel DAN) a cumpărat imobilul de la Primăria Brașov – vezi dosarul de cercetare penală 596/P/2015 (deci imobilul nu a fost niciodată al făptuitoarei până la donația efectuată de bunicul meu către făptuitoare, în anul 2005 – altă minciună a făptuitoarei în fața mai multor magistrați).

La momentul achiziției imobilului, făptuitoarea i s-a plâns bunicului meu că nu are unde locui cu fiica minoră Cristina DAN, așa că bunicul meu i-a permis să locuiască într-un apartament al lui, în schimbul prestării de diverse servicii.

La data de 27.01.2005 bunicul meu, printr-o donație mascată, a dat nuda proprietate a imobilului făptuitoarei Alăxăndrina CHIOSEAUA (încă nu a fost căsătorită fictiv, fără scop familial cu bunicul meu), printr-un contract de vânzare-cumpărare simulat, prin care bunicul meu și-a păstrat uzufructul viager și interdicția de vanzare și grevare, suma de bani stipulată în contract fiind evident peste posibilitățile materiale ale făptuitoarei care nu a avut loc de muncă, iar pensia pe care a avut-o era pe măsura muncii prestate de aceasta (adică foarte mică).

Odată cu decesul bunicului meu, unul dintre primele lucruri pe care le-a făcut făptuitoarea a fost să șteargă din cartea funciară a imobilului drepturile bunicului, evident pentru a putea transfera acest imobil, deci pentru a ascunde de moștenitoarea reală această donație care trebuie luată în calcul la partajul succesoral. Este foarte important de menționat că mama mea, singura moștenitoare legală și rezervatară a bunicului meu, a știut că acest imobil era încă a tatălui ei, a bunicului meu. Arăt că urgența cu care a acționat făptuitoarea se regăsește doar în dorința de a ascunde acest imobil, și nu are nici un alt motiv realist.

 

D. SCURT ISTORIC AL DEZBATERII SUCCESORALE (contextul prezentei plângeri):

La data de 10 septembrie 2010, bunicul meu, Toma ISTRATI a decedat.

De la acea dată până astăzi, făptuitoarea Alăxăndrina ISTRATI a viciat dorințele bunicului meu pe care l-a spoliat, inclusiv prin uz de fals, inducerea în eroare a autorităților, prin denunțul calomnios care a dus la arestarea mea nelegală. Dacă în perioada 2005-2010 a și-a însușit majoritatea patrimoniului bunicului meu, după decesul acestuia, „într-o furie materialistă” (citat din dânsa), a încercat să-și însușească inclusiv mormintele stră-bunicilor mei din București (respectiv a bunicilor mamei mele, părinții bunicului meu)!

Prin acte și acțiuni dolosive, cu ajutorul unor condamnați penal sau cercetați penal (TUDORACHE Viorel && Elena Valeria BUZEA, și alții), atât înaintea decesului bunicului meu de 86 de ani (da, s-a „căsătorit” cu el deși are vârsta mamei și niciodată nu a existat vreo poveste de iubire sau mâcar respect, într-o operațiune prin care bunicul meu a fost deposedat de trei imobile și jumătate într-o singură zi), cât și după, aceasta și-a însușit și a ascuns aproape tot patrimoniul bunicului meu, și mai ales patrimoniul spiritual al acestuia (manuscrise, corespondență, arhiva media – foto, video, publicații, decorații), a cărui existență nu o recunoaște.

Acest contract, deși denunțat de sine stătător, se înscrie în seria de fapte contrare legii prin care făptuitoarea și fiul acesteia, ca grup organizat, și-au însușit o avere de peste 1.250.000,00 euro!

 

E. MOTIVARE:

La data de 21.10.2015 am depus prin email (poștă electronică) la PCA Alba plângerea penală care a deschis prezentul dosar.

La data de 30.12.2015 am primit, tot prin poștă electronică, soluția primului procuror de caz. NU am fost anunțat de începerea vreunei cercetări penale, nu mi-a fost comunicat numărul de dosar pentru a-l putea consulta eu sau apărătorul meu (care sunt tot eu), nu am fost chemat la audieri, nu mi s-au comunicat datele la care au fost audiați făptuitorii și martorii.

La data de 20.01.2016 am depus prin email plângerea împotriva soluției procurorului în acest dosar.

La data de 21.01.2016 am depus o PRECIZARE la plângerea depusă cu o zi înainte.

La data de 03.02.2016 am primit ordonanța de menținere a soluției primului procuror, dată de procurorul general de la PCA Brașov.

Este evident că în prima fază, a așa-zisei cercetări penale, mi s-au încălcat și cele mai elementare drepturi, începând cu dreptul de a fi informat asupra drepturilor mele prevăzute de lege. Din aceste motive de procedură nelegală (ca temeiuri legale de nelegalitate a cercetării penale – încălcări ale legii – detaliate mai jos), dar și din motivele de fond enunțate mai jos, vă rog să admiteți prezenta plângere împotriva ordonanțelor nelegale și netemeinice date de procurori. (Procurori care prin soluțiile date se consideră mai presus de onorata instanță, după cum am arătat deja în PRECIZAREA din data de 21.01.2015).

I. DREPTURI ȘI OBLIGAȚII LEGALE ÎNCĂLCATE:

1. Dreptul de a fi informat cu privire la drepturile mele – încălcarea art. 81, aliniat 1, litera a) din Codul de Procedură Penală

2. Obligația de a fi audiat (încălcarea art. 76, aliniat din Codul de Procedură Penală) și de a fi prezent la audierea făptuitorilor și a martorilor (art. 81, aliniat 1, literele a-g din Codul de Procedură Penală). Am cerut în mod expres să fiu prezent la la orice act de procedură prin plângerea prealabilă:

 

CERERE EXPRESĂ să fiu prezent la audieri
* Plângere penală prealabilă a subsemnatului, depusă prin poștă electronică la data de 21.10.2015.

Drepturile mi-au fost negate de procuror Camelia DUMITRESCU pentru că nu m-a chemat la audieri, nu m-a informat de începerea cercetării penale, nu mi-a permis prezența la audieri, nu mi s-a permis să cer probe, să pun întrebări făptuitorilor, nu am fost lăsat să arăt existența sechestrului pe imobilul din str. Toporașului 33A, Brașov, procurorii negând chiar soluțiile date de Judecătoria Brașov și de Tribunalul Brașov!.

Înțeleg că procurorii de la PCA Brașov sunt peste magistrații judecători, așa cum arată în soluțiile date,

MINCIUNA - imobilul nu a fost contestat
* Ordonanță din 27.11.2015, dată de procuror Camelia DUMITRESCU.

dar nu am primit nici un înscris care să ateste că s-au anulat Hotărârile judecătorilor din dosarul 31167/197/2010/A3, respectiv Hotărârea de recurs prin care a rămas definitivă prima soluție.

În plus instanța, judecător la Judecătoria Brașov, se referă la imobil ca fiind „proprietatea” făptuitoarei Alăxăndrina ISTRATI (CHIOSEAUA)!

MINCIUNA - sechestru imobil care cica nu e contestat
* extras din portal.just.ro (ECRIS – verificați vă rog), vă pun la dispoziție Hotărârea care este deja la dosarul 596/P/2015

În plus, procuror Camelia DUMITRESCU minte cu desăvârșire când afirmă că nu a fost contestat acest contract, pentru că în dosarul 38/P/2014, de la PCA Brașov (398/64/2014, respectiv 401/64/2014 de la Curtea de Apel Brașov), arăt că acest contract este în fapt o donație, iar dosarul 38/P/2014 a fost instrumentat de procuror Camelia DUMITRESCU. Sechestrul asigurator dispus de Judecătoria Brașov în dosarul 31167/197/2010/a3, la data de 31.07.2015, a avut ca motivație existența dosarului 31167/197/2010, respectiv a dosarului conexat 8172/197/2014, în care este contestat ca fiind o donație mascată, contractul simulat autentificat sub numărul 391/27.01.2005, la BNP BĂTRÂNU Elena, dintre „vânzător” Toma ISTRATI și făptuitoarea Alăxăndrina ISTRATI, care la acea dată a purtat numele de CHIOSEAUA.

Dacă prezenta instanță, aleasă aleator, a judecat și unul dintre dosarele 398/64/2014 sau 401/64/2014, are la cunoștință faptele arătate. Dacă nu, voi întregi probatoriul cu o copie completă a dosarului 38/P/2014.

3. Pentru că nu s-a respectat legea, toate probele „obținute” de procurori sunt nule prin faptul că au fost obținute cu încălcarea legii (încălcarea art. 64 aliniat 2 din Codul de Procedură Penală), fapt care anulează în sine orice dispoziții sau soluții au dat aceștia, în întregul lor, de unde rezultă clar nevoia de a se face o cercetare penală legală. Conduita procurorilor nu face obiectul prezentei, incluzând aici diminuarea și chiar anularea rolului judecătorilor în procesul judiciar prin ignorarea completă a hotărârilor instanțelor de judecată, pot doar remarca că atât i-a dus mintea, dacă nu cumva este vorba de mare corupție în rândul unor magistrați de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Brașov, prin trafic de influență exercitat prezumptiv de fostul vicepreședinte al Judecătoriei Brașov, avocat Ion IORDACHE, dar nu este rolul sau statutul meu să apăr onoarea magistraților cinstiți care au mijloacele legale să facă acest lucru, și pot exclude din rândurile lor dezonoarea. (Prezumptiv).

II. NEADEVĂRURI CUPRINSE ÎN CELE DOUĂ ORDONANȚE ALE PROCURORILOR ATACATE:

1. Este un neadevăr evident, probat prin hotărâri de instanță rămase definitiv, date înainte de soluția procurorului Camelia DUMITRESCU, respectiv procuror Sorin VASILACHE, că NU există un litigiu, iar contractul prin care imobilul din str. Toporașului 33A, Brașov a intrat în posesia făptuitoarei Alăxăndrina ISTRATI (CHIOSEAUA). Este o minciună sfruntată. A fost contestat, așa cum am arătat mai sus. N plus, procuror Camelia DUMITRESCU a avut cunoștiință de aceste demersuri în instanță, inclusiv de dosarul 31167/197/2010, parte din conținutul acestuia fiindu-i arătat în cadrul dosarului 38/P/2014, inclusiv modul de dobândire a imobilului de către Alăxăndrina ISTRATI (CHIOSEAUA).
2. O minciună infirmată de acte oficiale emise de notarul BOGDAN Viorica, de actele Primăriei Brașov și chiar de realitate:

MINCIUNĂ - pretul corespunde suprafetei
* Ordonanța din 02.02.2016, dată de procuror Sorin VASILACHE în dosarul 596/P/2015

Așa cum am arătat, doar prețul terenului era mai mare, cu două luni înainte de contractul din prezenta plângere penală, de suma de 80.000,00 lei, fiind, conform Primăriei Brașov, de 96.128,586 lei. Orice om normal la cap știe că numărul 80.000 este mai mic decât 96.128,586! NU doresc să jignesc procurorii de la PCA Brașov, dar dacă nu știu aritmetică, fiind pregătiți în domeniul juridic, dar presupun că acolo unde procurorii nu au pregătire minimă generală sunt asistați de experți din Ministerul Public cu o minimă pregătire în aritmetica elementară.

Pret real teren toporașului 33A
* Extras din precizarea depusă la data de 21.01.2016, de mine, prin email. Pentru că nu am fost informat de numărul dosarului 596/P/2015, înainte ca procuror Camelia DUMITRESCU să emită Ordonanța în favoarea făptuitorilor (prin încălcarea art. 81 aliniat 1 litera d) din Codul de Procedură Penală), audiat (prin încălcarea art. 76 aliniat 1 din Codul de Procedură Penală), evident nu am putut să depun la un dosar de care nu știam nici o precizare!

Mai jos vă arăt Hotărârea 93/11.02.2011 a Consiliului Local Brașov, la care fac referire, de care procuror Camelia DUMITRESCU a avut cunoștință.

Pret real teren toporașului 33A - Primăria Brașov
* Extras din Hotărârea Consiliului Local Brașov, de la data de 11.02.2011 (la două luni înainte de semnarea contractului denunțat prin prezenta), de unde rezultă un preț CERT de 60 euro/mp! Nu văd ce date mai erau necesare..

Dacă nu e de ajuns, sau pare greu de înțeles acest preț cert, fără a mai fi nevoie de o expertiză, în chiar autentificarea contractului se arată, conform grilei pentru uzul notarilor publici pe anul 2011, prețul de 201.100,00 lei!

Pret real teren toporașului 33A - AUTENTIFICARE
* Extras autentificare contract dintre făptuitoarea Alăxăndrina ISTRATI (CHIOSEAUA) și fiul acesteia Nicușor-Viorel DAN, din care rezultă clar, fără echivoc, prețul declarat neserios.

3. „Imobil degradat” – altă minciună – imobilul a fost renovat în anul 2010, și prin programul guvernamental „Casa Verde”, de la Administrația Fondului Mediului, în condițiile în care contractul denunțat a fost încheiat în anul 2011. Pentru procurori este extrem de simplu să verifice dacă a fost renovat imobilul sau nu, prin obținerea de la Primăria Brașov a Autorizației de Construcție/ Reabilitare. Procurorii nu au mișcat un deget, lucru care arată, și acesta, deficiența anchetei, și pe cale de consecință favorizarea făptuitorilor, pentru că în motivarea Ordonanțelor s-au folosit neadevăruri!

 

F. ÎN DREPT:

I. Cod Procedură Penală:

Art. 64 – Mijloacele de proba
Mijloacele de proba prin care se constata elementele de fapt ce pot servi ca proba sunt: declaratiile invinuitului sau ale inculpatului, declaratiile partii vatamate, ale partii civile si ale partii responsabile civilmente, declaratiile martorilor, inscrisurile, inregistrarile audio sau video, fotografiile, mijloacele materiale de proba, constatarile tehnico-stiintifice, constatarile medico-legale si expertizele.
Mijloacele de proba obtinute in mod ilegal nu pot fi folosite in procesul penal.

Art. 76 – Explicatii prealabile
Organul de urmarire penala sau instanta de judecata ARE OBLIGATIA SA CHEME, spre a fi ascultate, persoana care a suferit o vatamare prin infractiune, precum si persoana civilmente responsabila.
Inainte de ascultare, persoanei vatamate i se pune in vedere ca poate participa in proces ca parte vatamata, iar daca a suferit o paguba materiala sau o dauna morala, ca se poate constitui parte civila. De asemenea, i se atrage atentia ca declaratia de participare in proces ca parte vatamata sau de constituire ca parte civila se poate face in tot cursul urmaririi penale, iar in fata primei instante de judecata, pana la citirea actului de sesizare.

Art. 77^1 – Modalitati speciale de ascultare a partii vatamate si a partii civile
In cazul in care poate fi periclitata viata, integritatea corporala sau libertatea partii vatamate ori a partii civile sau a rudelor apropiate ale acesteia, procurorul ori, dupa caz, instanta de judecata poate incuviinta ca aceasta sa fie ascultata fara a fi prezenta fizic la locul unde se afla organul care efectueaza urmarirea penala sau, dupa caz, in locul in care se desfasoara sedinta de judecata, prin intermediul mijloacelor tehnice prevazute in alineatele urmatoare.
La solicitarea organului judiciar sau a partii vatamate ori a partii civile ascultate in conditiile prevazute in alin. 1, la luarea declaratiei poate participa un consilier de protectie a victimelor si reintegrare sociala a infractorilor, care are obligatia de a pastra secretul profesional cu privire la datele de care a luat cunostinta in timpul audierii. Organul judiciar are obligatia sa aduca la cunostinta partii vatamate sau a partii civile dreptul de a solicita audierea in prezenta unui consilier de protectie a victimelor si reintegrare sociala a infractorilor.
Partea vatamata sau partea civila poate fi ascultata prin intermediul unei retele video si audio.
In cursul judecatii, partile si aparatorii acestora pot adresa intrebari, in mod nemijlocit, partii vatamate sau partii civile ascultate in conditiile alin. 1-3. Intrebarile se pun in ordinea prevazuta in art. 323 alin. Presedintele completului respinge intrebarile care nu sunt utile si concludente judecarii cauzei.
Declaratia partii vatamate sau a partii civile, ascultata in conditiile aratate in alin. 1-3, se inregistreaza prin mijloace tehnice video si audio si se reda integral in forma scrisa, fiind semnata de organul judiciar, de partea vatamata sau partea civila ascultata, precum si de consilierul de protectie a victimelor si reintegrare sociala a infractorilor prezent la ascultarea acesteia, depunandu-se la dosarul cauzei.
Suportul pe care a fost inregistrata declaratia partii vatamate sau a partii civile, in original, sigilat cu sigiliul parchetului ori, dupa caz, al instantei de judecata, se pastreaza la sediul acestora.
Dispozitiile art. 75-77 si ale art. 865 se aplica in mod corespunzator.

Art. 81
Drepturile persoanei vătămate
(1)În cadrul procesului penal, persoana vătămată are următoarele drepturi:
a) dreptul de a fi informată cu privire la drepturile sale;
b) dreptul de a propune administrarea de probe de către organele judiciare, de a ridica excepţii şi de a pune concluzii;
c) dreptul de a formula orice alte cereri ce ţin de soluţionarea laturii penale a cauzei;
d) dreptul de a fi informată, într-un termen rezonabil, cu privire la stadiul urmăririi penale, la cererea sa expresă, cu condiţia de a indica o adresă pe teritoriul României, o adresă de poştă electronică sau mesagerie electronică, la care aceste informaţii să îi fie comunicate;
e) dreptul de a consulta dosarul, în condiţiile legii;
f) dreptul de a fi ascultată;
g) dreptul de a adresa întrebări inculpatului, martorilor şi experţilor;
g1) dreptul de a beneficia în mod gratuit de un interpret atunci când nu înţelege, nu se exprimă bine sau nu poate comunica în limba română;
h) dreptul de a fi asistată de avocat sau reprezentată;
i) dreptul de a apela la un mediator, în cazurile permise de lege;
j) alte drepturi prevăzute de lege.
(2) Persoana care a suferit o vătămare fizică, materială sau morală printr-o faptă penală pentru care acţiunea penală se pune în mişcare din oficiu şi care nu doreşte să participe la procesul penal trebuie să înştiinţeze despre aceasta organul judiciar, care, dacă apreciază necesar, o va putea audia în calitate de martor.

Art. 173 – Asistenta celorlalte parti
Aparatorul partii vatamate, al partii civile si al partii responsabile civilmente are dreptul sa asiste la efectuarea oricarui act de urmarire penala care implica audierea sau prezenta partii careia ii asigura apararea si poate formula cereri si depune memorii.
In cursul judecatii, aparatorul exercita drepturile partii pe care o asista.
Cand organul judiciar apreciaza ca din anumite motive partea vatamata, partea civila sau partea responsabila civilmente nu si-ar putea face singura apararea, dispune din oficiu sau la cerere luarea masurilor pentru desemnarea unui aparator.

Temeiurile legale deja invocate în prezentul dosar.

 

ATAȘAMENTE:

Toate înscrisurile și actele invocate se află deja la dosarulde cercetare penală de la PCA Brașov. Acestea le voi publica, cu respectarea Legii, online, pentru a putea fi înțeleasă această plângere, ca ultim mijloc legal de autoapărare împotriva încălcărilor legii făptuite contra mea și a drepturilor mele, conform prevederilor noului cod penal.

 

DOMNULUI PREȘEDINTE AL CURȚII DE APEL BRAȘOV/ PROCURORULUI GENERAL AL ROMÂNIEI