Instituția: Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Brașov

Dosar nr.: (vă rog să îmi comunicați numărul – înainte de emiterea rezoluției procurorului pentru a mi se respecta drepturile de parte vătămată!)

Termen: nu e cazul

Subsemnatul BOZEȘAN Vlad-Ciprian, identificat cu C.I. seria XX nr. XXXXX, eliberată de S.P.C.L.E.P. XXXX, având CNP XXXXXXXXXXXXXX, cu domiciliul procesual în XXXXXXXXX, str. XXXXXXXXX XXXX, cu adresă de comunicare electronică XXXXX@XXXXX.XXX, depun prezenta plângere prealabilă, în calitate de parte vătămată, în termenul legal de 3 luni (art. 296, aliniat 1, cod procedură penală),

PLÂNGERE PENALĂ PREALABILĂ

 1. FĂPTUITOR:

  1. Doamna Lia SPĂTĂCEAN – judecător la Judecătoria Brașov, complet C28, str. 15 Noiembrie, numărul 45, Brașov, județul Brașov. Din motive obiective nu știu CNP, adresă de domiciliu, conturi (cum mi s-a cerut de la Judecătoria Deva în dosar 3424/97/2017). Pentru că este magistrat, și pentru că plângerea penală se referă la fapte făptuite în calitate de funcționar public, în timpul exercitării funcției, nici nu-mi doresc să cunosc fără drept aceste date personale. De aceea am indicat locul de muncă, unde s-a și petrecut fapta.

 1. DESCRIEREA FAPTELOR:

  1. La data de 13 martie 2017, în ședința de judecată din dosarul 31167/197/2010 de la termenul de la această dată, am fost amenințat și șantajat de către doamna judecătoare, și mi s-a creeat o stare de teamă.

   1. Prin starea de teamă, și prin teama de a nu fi amendat și dat afară din sala de judecată, și pentru că mi-a fost frică să nu se denatureze încă odată procesul civil în care am calitatea de reclamant,

   2. Mi-a fost impus o plată a unei expertize imobiliară stabilită ilegal, expertiză pe care chiar același complet de judecată a respins-o anterior, și mi-a fost impus un „ajutor judiciar” contra voinței mele.

   3. Eu am repetat de mai multe ori singura situație în care cer ajutorul judiciar de stat (expertiza pe toate imobilele din dosar, nu doar pe imobilele alese aleator de către instanță).

  2. Doamna judecător a insist, prin amenințări, până m-a determinat să spun că accept condițiile pe care mi le-a impus, deși voința mea a fost împotriva acestor condiții, așa după cum se poate vedea fără echivoc pe înregistrarea audio a ședinței de judecată.

  3. Vă reamintesc de presiunile denunțate anterior, împotriva cărora nu ați luat nici o măsură.

  4. De asemenea vă arăt că am fost amendat, ILEGAL, la data de 05 decembrie 2016, la fiecare termen de judecată, fiind amenințat cu evacuarea, cu amenda, nu mi se permite să-mi susțin cauza. Amenda din data de 05 decembrie este stabilită ilegal, fără respectarea procedurii, și nu este arătată fapta săvârșită pentru care am fost amendat, pentru simplul motiv că nu există asemenea faptă.

  5. Continuitatea faptelor, și presiunea pusă pe mine, este evidență, la data de 08 mai 2017, fiind IAR amendat, FĂRĂ motiv, lucru care se poate vedea, de asemenea, pe înregistrarea audio a ședințelor de judecată.

  6. În aceste condiții, și în urma stării de teamă, nu pot să-mi susțin cauza civilă, iar prejudiciul final va fi de peste 1.250.000 euro, după cum bine se cunoaște la nivelul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Brașov.

  7. Vă mai arăt că am început acțiunile civile împotriva amenzilor și a ajutoarelor judiciare IMPUSE i9legal prin amenințare și șantaj.

 1. ÎNȚELEG SĂ MĂ FOLOSESC DE URMĂTOARELE PROBE:

  1. Proba video, respectiv audio, cu incidentul din data de 13 martie 2017, probe care se regăsesc și la adresele de internet:

   1. Întregistrarea audio efectuată de mijloacele de înregistrare din sala de judecată.

   2. Conform notelor grefierului de la termenul de judecată, sistemul audio a funcționat.

  2. Martori:

   1. Doamna judecător Lia SPĂTĂCEAN.

   2. Avocat Ion I IORDACHE – prezent în sala de judecată.

   3. Jandarmul de serviciu – nu-i cunosc numele.

   4. Grefierul de ședință.

   5. Alți avocați/ justițiabili prezenți în sala de judecată.

   6. Alți martori.

  1. Proba cu înscrisuri și cu expertiza.

   1. Notele grefierului de ședință.

 1. CERERI (imperativ):

  1. Vă rog să-mi arătați care sunt drepturile mele în calitate de parte vătămată, în acest dosar, și să îmi respectați aceste drepturi, pentru a se respecta legalitatea procesului penal.

  2. Vă rog să luați măsurile legale împotriva făptuitorului pentru a nu se mai repeta aceste amenințări, aceste acuzații false în fața organelor de anchetă și a poliției, care se constituie într-o adevărată hărțuire a mea din partea celor care întradevăr au încălcat legea, pentru a ascunde faptele lor.

  3. Vă rog să luați măsurile care se impun pentru a-mi asigura siguranța și integritatea fizică și mentală, care sunt afectate grav de conduita desfășurată pe mai mulți ani a făptuitorului.

 1. PREJUDICIUL:

  1. 1000 lei onorariul provizoriu pus în sarcina mea, plus 1000 lei pus în sarcina pârâților CARE NU AU FOST OBLIGAȚI, FIECARE, LA PLATA ONORARIULUI.

  2. Daunele cauzate de amânarea pronunțării în dosarul 31167/197/2010, și anume:

   1. Chiria la nivelul pieței, pentru imobilul din strada Neagoe Basarab, numărul 22, Brașov, înmulțit cu numărul de luni cu care se amână nejustificat procesul. (șantaj în folosul pârâților din dosar).

   2. Chiria la nivelul pieței, pentru imobilul din strada Gheorghe Lazăr, numărul 8, Brașov, înmulțit cu numărul de luni cu care se amână nejustificat procesul. (șantaj în folosul pârâților din dosar).

   3. Chiria la nivelul pieței, pentru imobilul din strada Hărmanului11B, corp C2, apartament 12, Brașov, înmulțit cu numărul de luni cu care se amână nejustificat procesul. (șantaj în folosul pârâților din dosar).

   4. Chiria la nivelul pieței, pentru imobilul din strada Toporașului, numărul 33A, Brașov, înmulțit cu numărul de luni cu care se amână nejustificat procesul. (șantaj în folosul pârâților din dosar).

  3. Imposibilitatea de a putea declara apelul la dosarul 31167/197/2010, prin lipsirea mea de ajutorul judiciar de stat – nu se poate acorda în 12 luni mai mult de odată, conform legii. Prin acordarea acestuia FORȚAT, eu SUNT LIPSIT de posibilitatea de a-mi apăra drepturile.

  4. Diferența dintre valorile imobilelor ACCEPTATE de părți, CA DREPT DE DISPOZIȚIE A PĂRȚILOR, și valoarea expertizei, diferență pentru care nu pot în mod real să plătesc taxa judiciară de timbru, scop urmărit de judecător Lia SPĂTĂCEAN și de pârâți, prin avocat Ion I IORDACHE din Brașov.

  5. Transportul Timișoara/ Deva Brașov și retur, pentru fiecare termen în care se amână nejustificat dosarul civil.

  6. Daune morale pentru starea de teamă provocată de judecătoarea Lia SPĂTĂCEAN, care mă face să-mi fie frică să mă prezint în sala de judecată pentru a-mi apăra drepturile legitime.

 1. ÎN DREPT:

  1. Articolul 206, 207 cod penal, .

  2. Vă rog să-mi comunicați orice acte de procedură și prin poșta electronică, în baza prevederilor art. 81, pct. 1, lit. d) Cod de Procedură Penală, art. 257 pct. 1 Cod Procedură Penală, art. 259 pct. 13, Cod Procedură Penală, art. 262 Cod Procedură Penală, art. 289 pct. 5 Cod Procedură Penală.

   Dacă nu doriți să comunicați prin postă electronică, vă rog să îmi comunicați actele de procedură prin Poșta Română, prin recomandată cu confirmare de primire, în condițiile aceluiași Cod de Procedură Penală.

  3. Nu am studii juridice, astfel încât rog organele de anchetă ca în urma investigațiilor să încadreze faptele în codul penal, prin prisma dreptului european care face parte din dreptul intern.

 1. NOTE:

  1. Ca urmare a lipsei răspunsurilor D-vs., dar și a lipsei comunicării numerelor de dosar, pentru a putea consulta aceste dosare de urmărire penală în faza cercetări penale, și pentru că nu confirmați primirea plângerilor mele penale, așa cum prevede Legea, voi publica această plângere penală prealabilă, pentru comunicarea prin publicitate, prevăzută în codul de procedură penală, la adresa https://fara-lege.ro/plangere-penala-prealabila-amenintare-santaj/

  2. De asemenea o voi depune în scris la sediul D-vs.

Vă mulțumesc.

09 iunie 2017

BOZEȘAN Vlad-Ciprian

PROCURORULUI GENERAL AL PARCHETULUI DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL BRAȘOV