persoane care pot să vă rezolve problemele legale, indiferent de faptele comise sau gravitatea acestora

Din proprie experiență pot să vă indic persoane din sistemul judiciar sau din afara lui care rezolvă orice probleme legale.

Probele pe care le-am obținut, faptele și legea îmi indică faptul că aceste persoane rezolvă problemele legale (pentru ei sau pentru terți) cu încălcarea legii.

Diverse Parchete, procurori, judecători, Avocatul Poporului, Inspecția Judiciară și alte instituții, prin rezoluțiile și soluțile date, arată că în cazul faptelor și persoanelor reprezentate de cei indicați în această secțiune nu se supun dispozițiilor legale.

Vă atrag atenția că sunt împotriva încălcării legii, în orice fel, și personal nu am apelat și nu voi apela la aceste persoane despre care cred că încalcă legea. Vă mai atrag atenția că încălcarea legii se pedepsește.

Totuși, dacă aveți probleme penale sau doriți să vă rezolvați problemele legale, în baza punctelor de vedere ale organelor statului care permit în anumite cazuri derogări de la lege, vă indic persoane concrete care pot să vă ajute.

Pentru a nu fi neclarități, prezint atât punctul meu de vedere, de ce consider că anumite fapte sunt infracțiuni, dar și punctul de vedere al organelor statului care permit derogări (abateri) de la lege, chiar și în cazuri clare, confirmate de făptuitori și probate.

Menționez că în lipsa studiilor juridice și a soluțiilor instanțelor de judecată, cât și în concordanță cu punctul de vedere al Consiliului Superior al Magistraturii și al Înaltei Curți de Casație și Justiție care prevede că soluțiile instanțelor de judecată sunt de necombătut, nu-mi rămâne decât să încerc să vă ajut pe cei care aveți nevoie de căi confirmate de justiție pentru a vă apăra interesele.

În același timp sper ca acest demers să vă arate profesionalismul persoanelor și instituțiilor indicate, care sunt în stare pentru clienții lor (adică voi ce citiți aceste rânduri) să obțină exact soluțiile pentru care puteți să angajați aceste persoane.

Fiind vorba de funcționari publici, de date publice sau de persoane care practică profesii liberale, vă pun la dispoziție toate informațiile pe care le dețin pentru a verifica posibilitatea ca cei indicați să vă soluționeze problemele în sensul dorit de D-vs., cu rapiditate și succes.

Această secțiune este informativă, pentru publicul larg. Documentele folosite în această secțiune sunt publicate în interes public, și/ sau emise de autorități publice și se constituie în practică aprobată și sprijinită de Statul Român prin reprezentanții ei.

Dacă v-am trezit curiozitatea, mai adaug doar că cei indicați pot să întocmească acte fictive, vă pot ajuta să tăinuiți legal anumite bunuri (să le plaseze pe numele unor terți), pot vă obțină netrimiteri în judecată pentru fraudă, uz de fals, fraudă bancară, uz de fals, violarea corespondenței, lipsire de libertate, distrugere de probe, înșelăciune, constituire de grup organizat, etc..

Vă doresc succes, am aflat pe pielea mea competența acestor persoane, deci apelați cu încredere!

Notă specială I: pentru că deja instituțiile statului au aprobat aceste practici prin nepedepsirea celor care le-au comis, nu mi-a rămas decât să aduc, ca serviciu social, la cunoștința celor interesați, modalitățile prin care pot să-și apere interesele, persoane de contact și să dau exemple. În nici un fel nu îndemn la încălcarea Legii, ci conform Constituției, arăt cât mai multor cetățeni români la cine să apeleze pentru a-și apăra interesele, pentru a fi tratați egal în fața legii cu cei din exemplele date. Consider că dacă unor cetățeni li se permite să comită anumite fapte, acest lucru trebuie să fie la dispoziția tuturor celor interesați. Ca serviciu public, și pentru a demonstra competența celor indicați, dau date concrete, la fel ca și căile de contact ale celor care facilitează rezolvarea anumitor probleme legale.

În măsura în care am fost informat prin rezoluțiile date de procurori și prin hotărârile de instanțelor de judecată că anumite fapte nu se pedepsesc, că anumiți oameni pot să-și apere interesele în moduri alternative, consider că aceste mijloace trebuie aduse la cunoștința publicului larg pentru a beneficia toți cetățenii romani de binefacerile unor căi alternative, mai facile (chiar dacă implică anumite costuri). Nu pot indica costurile, dar cei interesați au la dispoziție informațiile de contact ale celor indicați.

Notă II: Dacă considerați că anumite informații puse la dispoziția publicului nu reprezintă întreg adevărul, mă oblig să public orice punct de vedere formulat prin căile de contact.

Notă III: Orice autoritate este liberă să mă contacteze. Anunț pe această cale că atâta timp cât Statul român și-a exprimat clar punctul de vedere prin reprezentanții lui, nu am, ca cetățean, decât să mă supun regulilor și practicilor stabilite de Stat. În același timp, prin această serie de articole, și pentru că am dreptul la exprimare, îmi prezint propriul punct de vedere născut din practica Statului și a reprezentanților acestuia.

Notă IV: Atâta timp cât sunt în vigoare soluțiile procurorilor și a judecătorilor:

  1. Cei despre care scriu trebuie să fie mândrii de lucrurile pe care le-au făptuit, și să se bucure că realizările lor sunt prezentate publicului larg.
  2. Sunt în drept să recunosc că indiferent de propria opinie, cert este că faptele pe care le-am denunțat eu inițial sunt permise în societate, cu acordul Justiției, și pot constitui un exemplu de urmat pentru orice cetățean al României. În același timp îmi recunosc propriile limite în sensul că nu am putut, nu pot și nu voi putea încălca Legea, chiar dacă altor cetățeni le este permis acest lucru.
  3. Pentru că toți cetățenii sunt egali în fața legii, pentru că sunt permise mijloacele folosite de cei pe care îi recomand, doresc ca orice cetățean să știe că poate apela la oameni competenți care prin mijloace proprii pot rezolva multe probleme, cu acordul Justiției.

Dacă soluțiile instanțelor și ale procurorilor vor fi vreodată contrazise de instanțe superioare, voi arăta acest lucru, într-un loc vizibil. Oricum și în orice situație, apăr și voi apăra dreptul la liberă exprimare și la informarea publicului. Sursele articolelor scrise sunt publice sau obținute legal de la autorități.

Notă V: Credința mea intimă poate fi consultată în celelalte secțiuni alte acestei pagini de internet, în sesizările și acțiunile depuse la instanță sau la diverse autorități ale statului. Prezenta secțiune de recomandări este o urmare firească a realizărilor părților contrarii ale căror fapte le-am sesizat, și ale reprezentanților acestora. Totodată, pentru că în demersurile mele am aflat de anumite abilități ale acestora sau ale unor terți, în mod firesc informez cetățenii despre acestea. Prezenta secțiune este și o compilație a practicii și a jurisprudenței din domeniul legal din România, ca interpretare și folosire a Legii în interesul și prin persoanele indicate.

Pentru că de multe ori credința mea intimă bazată pe dovezi și întemeiată în lege intră în contradicție cu soluțiile emanate din Justiția împlinită prin Î.C.C.J. și prin Parchete, am luat notă de acest lucru și arăt persoanelor interesate calea corectă indicată de Justiție, contra dovezilor, legii și mărturiilor făptuitorilor, și las la liberul arbitru al fiecărui cetățean care citește aceste rânduri să urmeze calea pe care o alege, și pun la dispoziția oricui datele publice pe care le am, în același loc.

 

Vă mulțumesc.