Instituția: Parchetul General al României

SESIZARE,

Subsemnatul BOZEȘAN Vlad-Ciprian, identificat cu CI seria XX nr. XXXXXX, eliberată de SPCLEP XXXX, având CNP XXXXXXXXXXXXX, cu adresă de corespondență (domiciliul procesual) în XXXXXXXX, str. XXXXXXXXX XX,—

Prin prezenta vă aduc la cunoștință de săvârșirea faptelor de instigare la înșelăciune, înșelăciune și instigare publică a grupului de pe rețeaua de socializare “Facebook”, grup denumit “CorupțiaUcide”.

Vă arăt că nu am cunoștință cine sunt în spatele acestui grup, care sunt organizațiile neguvernamentale, organizații civice sau politice.

Vă arăt că nu știu care este finanțarea acestora.

Vă arăt că în afară de ce s-a văzut în spațiul public, ca scop al acestui grup, nu am alte cunoștințe, fapte evidente prin care se încearcă răspurnarea ordinii constituționale a Statului Român, după cum chiar parte dintre administratorii acestui grup au declarat public, și au scadat inclusiv în fața Guvernului României, în fața instituției Dumneavoastră,în fața Curții Constituționale, și în fața Serviciului Român de Informații (ultimele trei fiind în aceeași locație).

Aveți mai jos o postare ÎN SPAȚIUL PUBLIC (facebook), care incită la comiterea de infracțiuni. Poate luați măsuri, că de peste 4 luni țara este blocată PRIN ÎNCĂLCAREA LEGII.

Vedeți și care este finanțarea lor, și modul în care prin presiune au atacat TOATE instituțiile statului de drept.

Aștept o reacție publică.

Mulțumesc.

http://facebook.com/coruptia.ucide/posts/636816989840543

 

Vă rog să investigați și evenimentele din Primăria Generală a Capitalei de azi, 08 iunie 2017:

https://www.dcnews.ro/scandal-uria-la-primarie-firea-evacuata-din-sala-de-edin-a_545389.html

https://www.dcnews.ro/firea-mi-se-pare-incredibil-ce-a-facut-usr-haos-generalizat-ambulan-a-a-intervenit-imediat_545391.html

Faptele sesizate sunt următoarele:
Art. 244

Înşelăciunea

(1) Inducerea în eroare a unei persoane prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasă a unei fapte adevărate, în scopul de a obţine pentru sine sau pentru altul un folos patrimonial injust şi dacă s-a pricinuit o pagubă, se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani.

(2) Înşelăciunea săvârşită prin folosirea de nume sau calităţi mincinoase ori de alte mijloace frauduloase se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani. Dacă mijlocul fraudulos constituie prin el însuşi o infracţiune, se aplică regulile privind concursul de infracţiuni.

(3) Împăcarea înlătură răspunderea penală.

Art. 370

Încercarea de a determina săvârşirea unei infracţiuni

Încercarea de a determina o persoană, prin constrângere sau corupere, să comită o infracţiune pentru care legea prevede pedeapsa detenţiunii pe viaţă sau pedeapsa închisorii mai mare de 10 ani se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă.

Art. 368

Instigarea publică

(1) Fapta de a îndemna publicul, verbal, în scris sau prin orice alte mijloace, să săvârşească infracţiuni se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă, fără a se putea depăşi pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea la săvârşirea căreia s-a instigat.

(2) Dacă fapta prevăzută în alin. (1) este comisă de un funcţionar public, pedeapsa este închisoarea de la unu la 5 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi, fără a se putea depăşi pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea la săvârşirea căreia s-a instigat.

(3) Dacă instigarea publică a avut ca urmare comiterea infracţiunii la care s-a instigat, pedeapsa este cea prevăzută de lege pentru acea infracţiune.

Art. 47

Instigatorul

Instigator este persoana care, cu intenţie, determină o altă persoană să săvârşească o faptă prevăzută de legea penală.

Semnat electronic în baza legii 455/2001, cu semnătura mea electronică.

*această sesizare va fi afișată și public pe https://fara-lege.ro/sesizare-instigare-publica-coruptiaucide/