Am cerut și cer autorităților (Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Brașov și D.I.I.C.O.T. Brașov să se respecte legea, dacă se poate, [și] în acest caz)

Acest articol este completat în măsura posibilităților sau în urma răspunsurilor primite de la diferite instituții (conținutul mai vechi rămâne același). Data modificării este trecută în datele articolului.

Notă: cu referire la lipsa oricărui răspuns din partea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Brașov și D.I.I.C.O.T. Brașov cu privire la acest caz, inclusiv prin încălcarea Codului de Procedură Penală de către magistrații-procurori de la cele două instituții. (am făcut nenumărate cereri de informare, către cele două instituții, la care nu am primit nici un răspuns, inclusiv prin publicitate -> http://fara-lege.ro/cerere-informare-si-audiere/).
Dacă funcționarii publici – magistrați procurori, din diverse motive, așteaptă prescrierea faptelor așa cum doamna procuror Camelia DUMITRESCU de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Brașov, a așteptat “prescrierea” (nu a fost cazul) față de doamna notar BĂTRÂNU Elena din Brașov (în privința prețului neserios al apartamentului din strada Hărmanului 13, apartament 85, în rechizitoriu fiind evident multe falsuri înscrise de procuror, în chiar contra declarațiilor notarului BĂTRÎNU Elena, declarații făcute olograf de notar), îi anunț cu respectul datorat că faptele lor de favorizare a făptuitorului nu vor fi prescrise din punct de vedere legal, faptele lor fiind făcute acum, în anul 2016 și următorii, termenul de prescriere pentru faptele de favorizare a făptuitorilor începând să curgă de la prescrierea faptelor făptuitorilor.
În sensul de apărare a drepturilor mele, este evident că mă apăr atât împotriva făptuitorilor care-mi încalcă drepturile, dar și împotriva celor care pun la îndoială legalitatea societății în care trăiesc, drepturi pe care mi le apăr în calitate de cetățean al acestei societăți.
Pentru toate, repet, toate afirmațiile mele am acte doveditoare, pe care le-am pus la dispoziția autorităților și în special a magistraților procurori, dar se pare că influența exercitată de făptuitori asupra acestora îi oprește pe magistrații procurori și judecători să ia măsurile necesare pentru apărarea (respectării) legalității, a ordinii publice și sociale.

Magistrații de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Brașov și D.I.I.C.O.T. Brașov refuză să mă audieze, poate că nu doresc să-și pună întrebările pe care mi le pun eu… De ce? refuză, ar trebui să-i întrebe cineva.

Pentru că refuză să mă audieze, vin în întâmpinarea autorităților și adresez întrebările public, poate alți oameni care sunt înșelați de acești făptuitori se pot apăra singuri, fără ajutorul autorităților, sau poate chiar autoritățile vor începe să-și îndeplinească atribuțiile…

 1. CONTEXT:
  1. Subsemnatul BOZEȘAN Vlad-Ciprian, având CNP 1xxxxxxxxxxxx, cu CI seria XX, numărul XXXXXX, eliberat de SPCLEP Dxxx, cu domiciliul procesual în Txxxxxxxx, str. xxxxxxxxx nr. xx, cu adresă de email vxxx.bxxxxxx@fara-lege.ro (adresă de email inclusă în semnătura mea electronică), în calitate de parte vătămată, am interpelat Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Brașov și D.I.I.C.O.T. Brașov de nenumărate ori (așa cum este reiese din înscrisurile atașate în secțiunea “C. COMUNICĂRI”, evident fără date personale).
  2. Am aflat despre această spălare de bani în timpul documentării pentru procesele de succesiune după bunicul meu. Evident că deși instanțele din Brașov s-au opus (nu pot decât să prezum că în interesul pârâților din procese, cu ajutorul dat de avocatul IORDACHE I. Ion din Brașov).
  3. Am informat autoritățile și am depus înscrisurile doveditoare, am explicat contextul în urma căreia s-a înfăptuit această spălare de bani (http://fara-lege.ro/deposedarea-intr-o-singura-zi-a-unei-persoane-in-varsta-de-trei-imobile).
  4. Până la această dată, nici o autoritate nu a avut bunăvoința să respecte Codul Penal, Codul de Procedură Penală și Legea 554/2004, motiv pentru care public și cererea de chemare în judecată, pentru ca Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Brașov și D.I.I.C.O.T. Brașov să le ia în cunoștință, și să nu se mai prefacă de lipsa oricărei comunicări. Cererea de chemare în judecată este formulată în termenul legal de 6 luni de la data la care trebuia să primesc un răspuns, în condițiile legii. Cererea de chemare în judecată publicată pe internet, precum și înscrisurile doveditoare nu conțin date personale. Rog orice persoană care consideră că am publicat date personale, protejate de lege să mă informeze pentru a le înlătura din prezenta. Cererea de chemare în judecată este publicată la secțiunea “D. CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ PENTRU OBLIGAȚIA DE A FACE”, ca ultim demers pentru a mă apăra, inclusiv prin prevederile Codului Penal, de cei care încalcă Legea pentru a proteja făptuitorii. Orice autoritate sau persoană consideră că are dreptul să încalce Legea, să mă informeze, pentru a mă putea mira de încălcarea articolului 1, aliniat 5, din Constituție, precum și pentru a putea să mă informez cu privire la temeiurile legale care dau dreptul unor persoane sau grupuri de persoane să încalce legea.
  5. După cum s-au desfășurat tranzacțiile, și luând în considerare faptul că nici până acum mulți avocați (pentru clienți) sau magistrați (pentru ordinea publică și pentru salariile plătite de societate) nu știu cum să dea de urma banilor și a tranzacțiilor, și mai ales că făptuitorii s-au gândit în contextul legilor în vigoare care-i protejau (de exemplu lipsa obligației de a înscrie notarul tranzacțiile în cărțile funciare), făptuitorii erau să scape. Acum, că am pus la dispoziția magistraților-procurori toate actele necesare, inclusiv contextul (dosarul 38/P/2014 de la PCA Brașov), mobilul (spolierea unui bătrân și mai târziu a familiei lui pentru a-și însuși pe nedrept averea bătrânului de peste 1.200.000,00 euro), sincer nu știu ce așteaptă acești magistrați?
 2. SPĂLARE DE BANI:
  1. Așa cum am arătat mai sus, această spălare de bani, a început la data de 30 iunie 2006 când Alăxăndrina CHIOSEAUA (căsătorită fictiv cu bunicul meu) și familia DOBROVOLSCHI Ion și Viorica l-au deposedat pe bunicul meu de trei imobile (http://fara-lege.ro/deposedarea-intr-o-singura-zi-a-unei-persoane-in-varsta-de-trei-imobile), plus de suma de 300.000,00 euro (jumătate din valoarea imobilului situat în București, Sector 1, strada Constantin Coandă numărul 28, lângă Piața Victoria).
  2. În mai puțin de șase luni, de la data de 30 iunie 2006, până la data de 28 decembrie 2006, imobilul situat în București, strada Vasile Lascăr numărul xxxx, după ce a trecut prin PATRU proprietari, a ajuns de la suma de 45.000,00 euro, la suma aproape dublă de 80.000,00 euro!
  3. Este important de arătat că valoarea de piață a imobilului, în perioada respectivă de șase luni, era de 130.000,00 euro!, deci nici suma cu care s-a vândut în final nu a reprezentat valoarea reală a imobilului.
  4. Arăt că rolul domnului DOBROVOLSCHI Ion (și a soției Viorica) a fost determinant în toate tranzacțiile prin care, alături de Alăxăndrina CHIOSEAUA (căsătorită fictiv ISTRATI) și de de fiul acesteia Nicușor-Viorel DAN a fost determinant.
  5. TRANZACȚIILE EFECTUATE ÎN SPĂLAREA DE BANI:
   1. 2006 iunie 30 – Tranzacția dintre bunicul meu Toma ISTRATI și numiții DOBROVOLSCHI Ion și Viorica, tranzacție făcută cu un preț derizoriu de 45.000,00 de euro pentru un imobil cu o valoare reală de 130.000,00 euro. În același timp, cumpărătorii DOBROVOLSCHI Ion și Viorica (născută OBRIJANU) au declarat în act autentic că vor înscrie tranzacția la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, lucru pe care nu știu dacă l-au făcut, dacă nu, scopul a fost să ascundă tranzacțile prin care au ascuns fapta făptuită contra bătrânului de 83 de ani, cu complicitatea “soției” acestuia, făptuitoarea Alăxăndrina CHIOSEAUA (căsătorită fictiv ISTRATI).
    1. Atașez mai jos unul dintre cele TREI contracte încheiate la data de 30 iunie 2006, contractul care stă la baza acestei spălări de bani, în scopul de a tăiuni valoarea pe care au putut-o recupera făptuitorii ca fructe ale faptelor lor. Este evidentă atât graba cu care s-au făcut aceste tranzacții, cât și faptul că, la fel ca orice infractor care vrea să scape de “pradă”, și soții DOBROVOLSCHI au făcut același lucru, importantă nefiind valoarea adevărată a imobilului ci rapiditatea cu care au reușit să ascundă fructele faptelor lor ilicite. Reamintesc că acestă spălare de bani este doar una dintre faptele acestora în legătură cu tranzacțiile de la data de 30 iunie 2006.
    2. Suma de 45.000,00 euro nu se regăsește nici aceasta în nici un cont al bunicului meu. La fel ca în cazul imobilului din strada Hărmanului 13B, scara B, apartament 85, Brașov (vândut tot pe un preț derizoriu, de 15.000,00 euro, prețul de piață la acea dată fiind de 45.000,00 euro), unde doamna notar BĂTRÂNU Elena a declarat că imobilul din strada Hărmanului a făcut parte din tranzacția de cumpărare a vilei din strada Neagoe Basarab 22, Brașov, s-ar putea afirma că și acest imobil a făcut parte din aceeași tranzacție.
    3. Problema apare, în afară de prețul neserios al imobilului, în faptul că din conturile bunicului meu DOBROVOLSCHI Ion și Viorica au primit suma de 300.000,00 euro prin transfer bancar – prețul vilei din Neagoe Basarab. Atunci ACESTE două tranzacții (HĂRMANULUI și VASILE LASCĂR) DIN CE TRANZACȚIE AU FĂCUT PARTE?
    4. Mai este o problemă: la acea dată (30 iunie 2006), toate sumele peste 10.000,00 euro trebuiau declarate, ori nu există nici acele declarații… (am arătat în dosarele de la Brașov acest aspect, dar magistrații procurori nu s-au putut sesiza să verifice măcar  tranzacțiile de sute de mii de euro din perioada respectivă, adică 07 aprilie 2006 – 30 iunie 2006, două luni: 600.000,00 euro – Constantin Coandă 28, București; 300.000,00 euro – Neagoe Basarab 22, Brașov; 15.000,00 euro [în fapt 45.000,00 euro] Hărmanului 13, apartament 85, Brașov; 45.000,00 euro [în fapt 130.000,00 euro] Vasile Lascăr 23-25, apartament 50, București; deci un total de tranzacții de 1.075.000,00 euro în doar două luni! – tranzacții făcute de doar un om care a strâns toată viața aceste imobile, din anul 1968, și apoi le-a risipit în două luni, în anul 2006, cu o “căsătorie” fictivă, fără scop familial, între vânzări….).
    5. Primul Contract din această spălare de bani:
     1. Vasile Lascăr - vanzare - Toma ISTRATI - DOBROVOLSCHI[editat conform legii].01
     1. Vasile Lascăr - vanzare - Toma ISTRATI - DOBROVOLSCHI[editat conform legii].02
     1. Vasile Lascăr - vanzare - Toma ISTRATI - DOBROVOLSCHI[editat conform legii].03
    6. Vin în ajutorul autorităților, încă o dată după cum veți vedea, și mai le pun o dată la dispoziție acest act în format PDF: 1. Vasile Lascăr – vanzare – Toma ISTRATI – DOBROVOLSCHI[editat conform legii]. Pentru copiile care conțin și datele de identificare ale făptuitorilor, adresele complete și numerele de cărți funciare, sugerez cu respectul cuvenit autorităților să-și verifice corespondența purtată cu mine.
   2. 2006 iulie 03 – la acest contract, încheiat la trei zile de la prima tranzacție, se pun câteva întrebări interesante pe care le pot lămuri, cu acte bancare, doar magistrații procurori. Să mă fac înțeles: dacă nu se știe contextul, toate aceste contracte par perfect legale. Puse în legătură, ridică întrebări la care trebuie găsit un răspuns.
    1. Contractul este făcut între DOBROVOLSCHI Ion și Viorica, pe de o parte, și CREȚU Corneliu, pe de cealaltă parte,  la doar trei zile de la data de 30 iunie 2006 (data în care i-au luat bunicului meu mai multe imobile plus 300.000,00 euro, în aceeași zi).
    2. Dacă autoritățile nu-i știu activitatea lui CREȚU Corneliu (asociat în această afacere dubioasă cu DOBROVOLSCHI Ion și Viorica), pot să îi întrebe pe colegii de la ANAF, pe chiar pagina de internet a acestora. Atașez și aici documentul de la ANAF în original și needitat (e din anul 2015, dar oricum poate să arate continuitatea activităților lui CREȚU Corneliu)(notă – nu știu ce caută CNP-ul lui CREȚU Corneliu pe internet…. într-un document ANAF – asta dacă se gândește cineva să-mi conteste dreptul meu de a publica documente conforme cu legea).
    3. Prețul imobilului primit de soții DOBROVOLSCHI Ion și Viorica este declarat a fi de 130.000,00 euro, adică exact valoarea de piață a imobilului luat de la bunicul meu, din strada Vasile Lascăr numărul 23-25, apartament 50 (lângă Înalta Curte de Casație și Justiție).
    4. În contract este consemnată o sultă de 80.000,00 euro, dată de DOBROVOLSCHI Ion lui CREȚU Corneliu, în plus față de valoarea imobilului luat de la bunicul meu, declarat ca valoare a fi de 45.000,00 euro! Un lucru interesant despre DOBROVOLSCHI Ion – în perioada respectivă avea două agenții imobiliare și s-a ocupat cu cumpărarea și vinderea a mai multor imobile în Brașov și nu numai. Deci nu se poate presupune că “a fost naiv” și nu a știut piața imobiliară de la acel moment, deci valoarea reală a imobilului din strada Vasile Lascăr… Și acest lucru poate fi verificat ușor de orice magistrat -procuror care dorește să afle întradevăr adevărul (Date de la Registrul Comerțului, declarații ale foștilor angajați ai lui DOBROVOLSCHI, starea veniturilor lui DOBROVOLSCHI din acea perioadă – cum de i-au explodat dintr-o dată).
    5. După aproape patru luni (vezi mai jos), CREȚU Corneliu nu mai avea bani din pretinsa sultă de 80.000,00 euro, deci a vândut imobilul din București. Ca afacere… (și și-a luat partea din spălarea de bani, ceea ce înseamnă că dacă totul a mers bine, a declarat pe la fisc, la sfârșitul anului, un venit de cel puțin 80.000,00 euro [sulta] + 80.000,00 euro [imobilul], adică 160.000,00 euro, PENTRU CARE PRESUPUN CĂ A PLĂTIT CEL PUȚIN IMPOZITUL :)).
    6. SAU NU A VÂNDUT ÎN PIERDERE CI SULTA NU A EXISTAT, FIIND DOAR O TRANZACȚIE CU PREȚ REDUS PRIN CARE DOBROVOLSCHI A “SCĂPAT DE CASTANA FIEBINTE”, ADICĂ DE UNUL DINTRE IMOBILELE LUATE CU JAPCA DE LA BUNICUL MEU? De remarcat că până la această dată nu am reușit să obțin dosarul medical al bunicului meu, mai mulți magistrați opunându-se, dar ar fi indispensabil pentru a afla cum au reușit să-l înșele pe bunicul meu de 83 de ani, aflat sub medicație la acea dată, sub supravegherea făptuitoarei Alăxăndrina CHIOSEAUA (căsătorită fictiv, fără scop familial, cu o lună înainte de data de 30 iunie 2006 – data spolierii făptuită de Ion DOBROVOLSCHI-Alăxăndrina CHIOSEAUA-Nicușor Viorel DAN).
    7. Este interesant și de unde? a avut CREȚU Corneliu imobilul pe care i “l-a dat” la schimb lui DOBROVOLSCHI.
    8. Și acum contractul:2. Vasile Lascăr - vanzare - DOBROVOLSCHI - CREȚU[editat conform legii].01
     2. Vasile Lascăr - vanzare - DOBROVOLSCHI - CREȚU[editat conform legii].02
     2. Vasile Lascăr - vanzare - DOBROVOLSCHI - CREȚU[editat conform legii].03
    9. Vin în ajutorul autorităților, încă o dată după cum veți vedea, și mai le pun o dată la dispoziție acest act în format PDF: 2. Vasile Lascăr – vanzare – DOBROVOLSCHI – CREȚU[editat conform legii]. Pentru copiile care conțin și datele de identificare ale făptuitorilor, adresele complete și numerele de cărți funciare, sugerez cu respectul cuvenit autorităților să-și verifice corespondența purtată cu mine.
   3. 2006 octombrie 26 – să vedem acum dacă a rămas sărmanul CREȚU Corneliu fără banii din sulta de 80.000,00 euro “primită” de la DOBROVOLSCHI Ion și Viorica, și în mai puțin de patru luni (între 03 iulie 2006 – 26 octombrie 2006) a trebuit să găsească un cumpărător de peste mări și țări ca să vândă același imobil, în câștig, și a reușit să declare la fisc suma totală de 160.000,00 euro..
    1. Sau se mențin prezumpțiile mele, că nu s-a dat nici o sultă de 80.000,00 euro, și pentru că trebuiau să scape repede de imobil, acesta a fost dat sub prețul pieței!
    2. ȘI LE SUGEREZ AUTORITĂȚILOR SĂ VERIFICE CÂȚI BANI DIN CEI 80.000,00 euro sulta, PLUS cei 80.000,oo euro DIN ACEST CONTRACT au rămas la CREȚU, sau s-au întors la DOBROVOLSCHI (altă spălare de bani).
    3. Și contractul:
     3. Vasile Lascăr - vanzare - CRETU - KEREKESH[editat conform legii].01
     3. Vasile Lascăr - vanzare - CRETU - KEREKESH[editat conform legii].02
     3. Vasile Lascăr - vanzare - CRETU - KEREKESH[editat conform legii].03
    4. Vin în ajutorul autorităților, încă o dată după cum veți vedea, și mai le pun o dată la dispoziție acest act în format PDF: 3. Vasile Lascăr – vanzare – CRETU – KEREKESH[editat conform legii]. Pentru copiile care conțin și datele de identificare ale făptuitorilor, adresele complete și numerele de cărți funciare, sugerez cu respectul cuvenit autorităților să-și verifice corespondența purtată cu mine.
   4. 2006 decembrie 28 – DOMNULUI KEREKESH RAMI NU I-A LUAT DECÂT DOUĂ LUNI DE ZILE PENTRU A VEDEA CĂ SUNT MULTE LUCRURI NELEGALE CU ACEST IMOBIL (în perioada 26 octombrie 2006 – 28 decembrie 2006), motiv pentru care a și întocmit acest ultim contract cu tot istoricul imobilului de la construirea lui până la data la care domnul KEREKESH Rami a achiziționat acest imobil.
    1. Consemnarea istoricului unui imobil în contractul de vânzare-cumpărare nu este nelegală, nici în condițiile în care acest imobil, deși situat în București, avea cartea lui funciară (da, a fost schimbat și numărul cărții funciare, practică pe care am mai întâlnit-o și la alte imobile de care a fost deposedat bunicul meu).
    2. În schimb se poate prezuma că vânzătorul KEREKESH Rami și cumpărătorul Dacia Iberica Imobiliare S.R.L. au știut că prețul mic al imobilului, cele trei tranzacții (cele dinainte de aceasta) din ultimele 6 luni, lipsa consemnării tranzacțiilor în cartea funciară a imobilului (prezum că domnul DOBROVOLSCHI Ion nu a consemnat tranzacția dintre el și bunicul meu Toma ISTRATI în cartea de funciară a imobilului – timpul de trei zile de la “cumpărare” în care a tranzacționat mai departe imobilul fiind insuficient), și altele, sunt motive de îndoială cu privire la corectitudinea tranzacțiilor.
    3. Cei doi (KEREKESH Rami și Dacia Iberica Imobiliare S.R.L.), deși au știut că imobilul nu este dobândit în condiții perfect legale, prin consemnarea istoricului imobilului în chiar contractul de vânzare-cumpărare, pot pretinde că au fost cumpărători de bună credință (prețul prin care au tranzacționat imobilul nu arată asta, fiind mult mai mic decât valoarea reală de piață a imobilului, dar prin acest contract cel puțin au aparența de dobânditori de bună credință, și îi arată în mod direct ca făptuitori ai spălării de bani și de tăinuire prin tranzacții multiple a imobilului, pe DOBROVOLCHI Ion și Viorica, precum și pe CREȚU Corneliu).
    4. Contractul:
     4. Vasile Lascăr - vanzare - KEREKESH - DACIA IBERICA - pret final[editat conform legii].01
     4. Vasile Lascăr - vanzare - KEREKESH - DACIA IBERICA - pret final[editat conform legii].02
     4. Vasile Lascăr - vanzare - KEREKESH - DACIA IBERICA - pret final[editat conform legii].03
     4. Vasile Lascăr - vanzare - KEREKESH - DACIA IBERICA - pret final[editat conform legii].04
     4. Vasile Lascăr - vanzare - KEREKESH - DACIA IBERICA - pret final[editat conform legii].05
     4. Vasile Lascăr - vanzare - KEREKESH - DACIA IBERICA - pret final[editat conform legii].06
    5. Vin în ajutorul autorităților, încă o dată după cum veți vedea, și mai le pun o dată la dispoziție acest act în format PDF: 4. Vasile Lascăr – vanzare – KEREKESH – DACIA IBERICA – pret final[editat conform legii]. Pentru copiile care conțin și datele de identificare ale făptuitorilor, adresele complete și numerele de cărți funciare, sugerez cu respectul cuvenit autorităților să-și verifice corespondența purtată cu mine.
  6. Așa cum am arătat, magistraților din raza Curții de Apel Brașov li se par absolut legale aceste tranzacții, și nu au vrut să verifice niciodată faptele petrecute în ultimii trei ani de viață ai bunicului meu. Indiferent dacă s-au încălcat mai multe legi, de un grup organizat. Mai mult, au încercat să-mi blocheze toate căile de a afla eu adevărul (doamnele magistrat judecător Anca Georgiana MEROIU și Lia SPĂTĂCEAN de la Judecătoria Brașov; doamna magistrat judecător Cătălina NISTOR de la Judecătoria Brașov, vecină cu o parte din procese, prin hotărârile judecătorești profund nelegale date în dosarul 8172/197/2014 a încercat să o arunce pe mama mea în stradă pentru a o opri să mai continue să-și apere drepturile în instanță [dacă mama mea nu mai avea mijloace de trai și unde locui, cum s-ar fi apărat în instanță?]; doamna magistrat judecător SÎMPETRU Anda Valeria, purtător de cuvînt de la Judecătoria Brașov, legată de doamna judecător Anca Georgiana MEROIU prin avocat Alexandrina ARION [cliente ale aceleiași avocate, în peste cinci procese, unele desfășurate în timpul dezbaterii succesiunii]; doamna procuror Camelia DUMITRESCU [voi afla în curând exact care este legătura ei, este posibil ca prin avocatul IORDACHE Ion, dar poate mă înșel la acest moment, vom vedea]; domnul magistrat – procuror general Sorin VASILACHE a menținut toate falsurile din actele de procedură ale doamnei Camelia DUMITRESCU [s-ar putea să fie pur și simplu neglijență, sau nediligență, dacă pot spune așa, în îndeplinirea sarcinilor de serviciu – poate este prea ocupat..]; și alții, au încercat să mă oprească. Voi face o pagină dedicată doar legăturilor de interese și de grup a acestor magistrați, notari, avocați și terți, între ei și în relație directă cu succesiunea după bunicul meu. Cu, evident, documente oficiale și publice).
 3. COMUNICĂRI
  1. Atașez aici toată corespondența purtată cu autoritățile din raza Curții de Apel Brașov, corespondență la care nu am primit nici un răspuns legal (și voi arăta altădată de ce prezum că nu am primit):
   1. 2015 octombrie 06 – Plângere penală – cerere de redeschidere dosar penal 38/P/2014 de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Brașov, dosar închis definitiv la Curtea de Apel Brașov în anul 2014! în condiții puțin suspecte. Am cerut REDESCHIDEREA anchetei penale, pe baza unor probe noi, obținute după închiderea dosarului 38/P/2014, și anume în decursul anului 2015 (sublizieniez, după închiderea dosarului 38/P/2014 din anul 2014! – subliniez, nu de alta, dar procurorii Camelia DUMITRESCU se face că nu știe nici curgerea timpului, pe lângă alte lipsuri, iar alții ignoră să dea un răspuns clar pentru a nu fi trași la răspundere).
    Aici este emailul prin care am cerut redeschiderea anchetei penale: 2015-10-06 – Plângere penală – cerere de redeschidere dosar penal, pe baza unor probe noi, obținute după instrumentarea dosarului – email – headers[conf legii].
    Pentru cei care nu sunt lămuriți, toată corespondența mea electronică este semnată cu semnătura mea electronică, în condițiile Legii 455/2001 și a Codurilor Penale și Civile, precum și a legilor speciale! Dacă a trebuit să arăt CSM-ului, Inspeccțiti Judiciare, diferitelor Parchete și Instanțe care sunt condițiile legale de corespondență electronică, cu siguranță nu o voi face aici, ci aici.

    1. Atasament
   2. 2015 octombrie 21 – Răspuns spre PCA Brașov în urma unui “bilețel” prin care mă informau că au soluționat în 2014 faptele dovedite de actele pe care le-am obținut abia în anul 2015. O ÎNCERCARE DE MUȘAMALIZARE MAI CLARĂ DECÂT ATÂT NU EXISTĂ! Vezi și atașamentul de la punctul b). email 2015-10-21 – SOLICITARE LA CEREREA DE REDESCHIDERE a dosarului 38-P-2014 – email – headers.
    1. “VĂ FACEM CUNOSCUT CĂ FAPTELE RECLAMATE […] ÎN DATA DE 06.10.2015 […] A FOST SOLUȚIONAT PRIN ORDONANȚA DE CLASARE DIN DATA DE 30.04.2014“. Să nu mai spună nimeni despre acești procurori că nu sunt supermani și nu pot călători în timp… Mă întreb ceilalți ce așteaptă? 2015-10-21 – SOLICITARE LA CEREREA DE REDESCHIDERE a dosarului 38-P-2014 – email – [atașament] – Bilețel 38-p-2014[conf legii]
     2015-10-21 - SOLICITARE LA CEREREA DE REDESCHIDERE a dosarului 38-P-2014 - email - [atașament] - Bilețel 38-p-2014[conf legii]
    2. În urma acestuei cereri, au înțeles și procurorii de la PCA Brașov că nu pot călători în timp, după cum se vede mai jos, dar nici de la ei, nici de la DIICOT nu pot să primesc un răspuns… poate că nu vor? (singurul scop pe care pot să îl prezum este că nu fac nimic, pentru ca prescrierea faptelor să intre în vigoare, și astfel să-i ajute pe făptuitori – dar ne spune Codul Penal, la articolul 297 despre ce e vorba și dacă există sancțiuni pentru funcționarii publici – magistrați procurori):

     Art. 297 – Abuzul în serviciu – Cod Penal (deci pentru faptele din anul 2015, 2016 și următorii)
     (1) Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, nu îndeplineşte un act sau îl îndeplineşte în mod defectuos şi prin aceasta cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică.
     (2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, îngrădeşte exercitarea unui drept al unei persoane ori creează pentru aceasta o situaţie de inferioritate pe temei de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, orientare sexuală, apartenenţă politică, avere, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă sau infecţie HIV/SIDA.

     2015-10-21 – SOLICITARE LA CEREREA DE REDESCHIDERE a dosarului 38-P-2014 – email – [atașament] – 0002. Redeschidere 38-P-2014 – definire funcție procuror general – denumire răspuns – informare contencios[conf legii]

   3. 2015 noiembrie 09 – Răspuns PCA Brașov 2015-11-09 – Raspuns PCA Brasov – email – headers
    1. Și adresa prin care mi s-a comunicat, de la data de 06 noiembrie 2015 că DIICOT Brașov se ocupă de această spălare de bani 2015-11-09 – Raspuns PCA Brasov – email – [atașament] – adresa_PCA_Brasov.
   4. 2016 martie 10 – PCA Brașov și DIICOT (Brașov) nu au trimis confirmare de primire (cum sunt obligați legal!). Am primit, legal, confirmare de primire doar de la PCA Alba (le mulțumesc pe această cale, mai ales pentru că dânșii și restul țării respectă legea, spre deosebire de unii dintre colegii din Brașov care pot să ignore legea). 2016-03-10 – CERERE INFORMARE ȘI AUDIERE – DOSAR DE REDESCHIDERE CERCETARE PENALĂ – email – headers[conf legii]
    1. Singura confirmare de primire 2016-03-10 – Citit- CERERE INFORMARE ȘI AUDIERE – DOSAR DE REDESCHIDERE CERCETARE PENALĂ – email – headers. Dacă au înregistrat Cererea mea cei de la PCA Brașov și de la DIICOT Brașov, pot foarte simplu demonstra cu registrul de intrări acte sau prin orice alt mijloc de probă.
   5. Comunicare
    1. Atasament
   6. Comunicare
    1. Atasament
   7. Comunicare
    1. Atasament
   8. 2016 aprilie 15 – Am primit într-un final de la DIICOT Brașov un răspuns “năuc”(-itor). De ce ar fi năucitor? Foarte simplu: după aproape 6 (șase) luni, m-au anunțat că prezenta plângere penală și cerere de redeschidere a dosarului 38/P/2014 a fost retrimis la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Brașov!? Deci să subliniez absurdul: PCA Brașov trimite plâmgerea mea DIICOT Brașov, apoi DIICOT Brașov retrimite plângerea spre PCA Brașov.
    Un adevărat bambilici penal… Totuși, dacă nici unul dintre cele două parchete nu mai sunt investite (pentru că evident s-au dezinvestit, iar un procuror nu poate legal să reinvestească un parchet care s-a dezinvestit! – cum este cazul de față), cine este investit legal?
    Ca notă: voi trimite exact ce regăsiți aici la Procurorul General al României, la Înalta Curte de Casație și Justiție pentru respectarea Legii (dacă se poate, măcar procedural, nu neapărat și pe fond unde se pot găsi destule scuze și pretexte [de către magistrați]), iar dacă nu se poate respecta nici măcar procedura, voi fi nevoit să mă adresez (și cu asta) instituțiilor internaționale, pentru a afla de ce în România nu trebuie respectată Legea… Orice s-ar întâmpla cu această succesiune, cu mine sau cu cei dragi mie (deja s-au întâmplat multe), poate demersul meu, dar și acest dosar pe care îl voi face public în toate aspectele lui, va folosi pentru viitor și o justă rezoluție în cazul celorlalți concetățeni ai mei.
    Cum în continuare nu am studii juridice, mă gândesc că vreun procuror din cele două organe de cercetare penală s-ar fi gândit că Procurorul General al României se pronunță în cazul confllictului negativ de competență între două parchete de felul Parchetelor de pe lângă Curțile de Apel și Serviciile teritoriale a DIICOT, în sensul articolului 63, aliniat 4, din Codul de Procedură Penală:

    (4) Conflictul de competenţă dintre 2 sau mai mulţi procurori se rezolvă de către procurorul ierarhic superior comun acestora. Când conflictul se iveşte între două sau mai multe organe de cercetare penală, competenţa se stabileşte de către procurorul care exercită supravegherea activităţii de cercetare penală a acestor organe. În cazul în care procurorul nu exercită supravegherea activităţii tuturor organelor de cercetare penală între care s-a ivit conflictul, competenţa se stabileşte de către prim-procurorul parchetului în circumscripţia căruia se află organele de cercetare penală.

    Dar este foarte posibil ca cele două parchete să nu se considere singure “organe de cercetare penală”, cel puțin în sensul legii (pentru asta, sincer, le mulțumesc). Sau este greu să te adresezi, legal, Procurorului General dacă se dorește mușamalizarea dosarului la nivelul Curții de Apel Brașov, așa, ca în familie… Și email-ul primit: 2016-04-15 – RE- URGENT – DIICOT BRAȘOV – 210D-P-2015 – email – headers[conf legii]

    1. Vă rog să comparați această comunicare (eu îi spun “bilețel” pentru că nu poartă nuci un alt nume oficial), cu bilețelul primit de la PCA Brașov la data de 2015 octombrie 21. Știu de ce s-au făcut aceste manevre legale și le voi prezenta în curând:
     2016-04-15 - adresă Bozeşan Vlad Ciprian[atașament][conf legii].01
     2016-04-15 – adresă Bozeşan Vlad Ciprian[conf legii]
 4. CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ PENTRU OBLIGAȚIA DE A FACE:
  1. Să mă fac înțeles: fac doar o cerere de chemare în judecată pe cale administrativ și fiscală, împotriva DIICOT  și PCA Brașov (prestatori de servicii publice), pentru ca aceștia să-și îndeplinească atribuțiile ca prestatori de servicii publice, pentru care sunt remunerați din bani publici. Nu am de gând, pentru respectarea legii, să arunc cu plângeri penale, și nu țin neapărat să îmi spăl rufele prin dreptul internațional. Până la proba contrarie, cred în buna credință a magistraților-procurori. În momentul în care nu voi avea de ales din punct de vedere legal și voi fi nevoit să-mi apăr drepturile și ordinea de drept din statul în care trăiesc (în calitate de cetățean Român), și voi avea proba relei credințe a funcționarilor publici, voi acționa, evident, în sensul Legii. Sincer, nu doresc neapărat să oblig PCA Brașov și DIICOT Brașov să-și îndeplinească obligațiile, prin funcționarii care reprezintă aceste două instituții (nu pot obliga instituțiile, ci îi pot obliga și trage la răspundere pe reprezentanții acestor instituții, care au obligații [de serviciu] exact în sensul de a duce la îndeplinire obligațiile instituțiilor, reprezentanți prezenți sau cei care aveau aceste obligații în perioada formulărilor cererilor mele – deci plecarea la pensie sau aiurea nu e o soluție… [pentru a scăpa de răspundere, răspunderea rămâne!]).
  2. Subsemnatul BOZEȘAN Vlad-Ciprian, având C.N.P. 1xxxxxxxxxxxx, în calitate de parte vătămată, vă arăt că în lipsa oricărui răspuns de la D.I.I.C.O.T. Brașov, chem în judecată pentru obligația de a face (de a respecta legea în baza căreia funcționează), ca prestator de serviciu public, autoritățile numite “Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Brașov și D.I.I.C.O.T. Brașov”